CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ

Đỗ Thị Ngọc Linh 1,2,, Lê Thanh Dũng 1, Lê Thanh Dũng 1
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Dị dạng động tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ là loại bệnh lý có diễn biến bất thường, khó điều trị và tỷ lệ tái phát cao nhất trong các loại bất thường mạch máu. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu hồi cứu cho nhóm 86 bệnh nhân dị dạng động tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ, được chẩn đoán và điều trị phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình, bệnh viện Việt Đức từ năm 2009 đến năm 2020 và được theo dõi sau điều trị ít nhất 6 tháng. Sau thời gian theo dõi trung bình 62,8 tháng, chúng tôi gặp 18 trường hợp tái phát sau điều trị, chiếm 20,9%. Các yếu tố liên quan tới khả năng tái phát là: Có tiền sử điều trị cũ, tổn thương lan tỏa nhiều vùng giải phẫu, kích thước lớn hơn 5cm, có nhiều hơn 5 động mạch nuôi, giai đoạn lâm sàng III, không được tắc mạch hoàn toàn sau nút, tổn thương không được lấy bỏ hoàn toàn trong phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kohout MP, Hansen M, Pribaz JJ, et al. Arteriovenous malformations of the head and neck: natural history and management. Plast Reconstr Surg. 1998;102: 643–654.
2. Liu AS, Mulliken JB, Zurakowski D et al. Extracranial arteriovenous malformations: Natural progression and recurrence after treatment. Plast Reconstr Surg 2010; 125:1185-1194.
3. Pekkola J, Lappalainen K, Vuola P, et al. Head and neck arteriovenous malformations: results of ethanol therapy. American J Neuroradiol. 2013;34(1):198-204.
4. Lu L, Bischoff J, Mulliken JB, et al. Increased endothelial progenitor cells and vasculogenic factors in higher-staged arteriovenous malformations. Plast Reconstr Surg. 2011; 128:260e-269e.
5. Richter GT, Suen JY. Clinical course of arteriovenous malformations of the head and neck: a case series. Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 142:184-190.
6. Goldenberg, DC, Hiraki PY, Caldas JG, et al. Surgical Treatment of Extracranial Arteriovenous Malformations after Multiple Embolizations. Plast Reconstr Surg, 2015; 135(2),543–552.
7. Madana J, Yolmo D, et al. Giant congenital auricular arteriovenous malformation. Auris Nasus Larynx 2010;37:511-514.