ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN HUYẾT HỌC VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA CỦA ĐỐI TƯỢNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT

Nguyễn Thị Thanh Tú 1,, Vũ Minh Hoàn 2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của bộ sản phẩm TPCN ageLOC TR90 trên huyết học và một số chỉ số sinh hóa của đối tượng thừa cân, béo phì nguyên phát. Đối tượng: 60 đối tượng được chẩn đoán thừa cân, béo phì nguyên phát tại cộng đồng từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh kết quả trước sau điều trị. Kết quả: Sau 90 ngày sử dụng sản phẩm có sự thay đổi các chỉ số huyết học, sinh hóa: Chỉ số công thức máu, chức năng gan, chức năng thận, đường máu trong giới hạn bình thường (p > 0,05). Ở nhóm không có rối loạn lipid máu, các chỉ số hàm lượng lipid máu thay đổi vẫn trong giới hạn bình thường. Ở nhóm có rối loạn, chỉ số hàm lượng cholesterol giảm 0,84 ± 0,70 (p < 0,050 và chỉ số LDL-C giảm 0,65 ± 0,50 (p < 0,05). Các chỉ số triglycerid, HDL-C thay đổi không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Nghiên cứu đã đánh giá được ảnh hưởng của bộ sản phẩm TPCN ageLOC TR90 trên huyết học và một số chỉ số sinh hóa ở đối tượng thừa cân, béo phì nguyên phát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kết quả điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam. Accessed June 12, 2022. https://tihe.org.vn/tin-tuc/chi-tiet/176-Ket-qua-dieu-tra-quoc-gia-yeu-to-nguy-co-benh-khong-lay-nhiem-o-Viet-Nam
2. Trương Hồng Sơn và cộng sự. Thực Trạng Rối Loạn Cholesterol Máu ở Người Trưởng Thành Thừa Cân Béo Phì Độ Tuổi Từ 40 Đến 60 Tuổi. Tạp chí y học Việt Nam; 2022:258-263
3. Nguyễn Bá Anh. Đánh giá tác dụng của viên nang mềm Ích Trí Vương trên bệnh nhân có rối loạn lipid máu. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II; 2016: 80-82
4. Tạ Thu Thủy. Đánh giá tác dụng điều trị hội chứng rối loạn lipid máu của cao lỏng Đại an. Luận án Tiến sĩ y học ;2016:126.
5. Obesity and overweight. Accessed June 15, 2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
6. Pharmanex. A Phase IV, Open-Label, Parallel Group, Single-Center Study on the Effects of a Nutritional Supplement Combination on Body Weight Management Over a 90-Day Period. clinicaltrials.gov; 2014. Accessed November 9, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01725958
7. Karimi-Nazari E, Nadjarzadeh A, Masoumi R, et al. Effect of saffron (Crocus sativus L.) on lipid profile, glycemic indices and antioxidant status among overweight/obese prediabetic individuals: A double-blinded, randomized controlled trial. Clin Nutr ESPEN. 2019;34:130-136. doi:10.1016/ j.clnesp.2019.07.012
8. Makino-Wakagi Y, Yoshimura Y, Uzawa Y, Zaima N, Moriyama T, Kawamura Y. Ellagic acid in pomegranate suppresses resistin secretion by a novel regulatory mechanism involving the degradation of intracellular resistin protein in adipocytes. Biochem Biophys Res Commun. 2012;417(2):880-885. doi:10.1016/j.bbrc.2011.12.067