ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG VIÊN HOÀN CỨNG QUYÊN TÝ KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT VÀ ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

Nguyễn Hoàng Anh 1,, Trần Thái Hà 1, Hà Thị Thanh Hương 1
1 Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng của viên hoàn cứng quyên tý kết hợp xoa bóp bấm huyệt và điện châm trong điều trị Hội chứng cổ vai tay do thoái hóa cột sống cổ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, so sánh kết quả trước sau điều trị, có nhóm chứng trên 60 bệnh nhân ≥ 30 tuổi, được chẩn đoán xác định Hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống. Kết quả: Sau 20 ngày điều trị, nhóm nghiên cứu điểm VAS trung bình giảm từ 6,33 ± 0,60 xuống còn 0,53 ± 0,68; chỉ số sinh hoạt hằng ngày trung bình giảm từ 21,5 ± 1,83 xuống còn 1,56 ± 2,01; một số chỉ số sinh hóa máu, huyết học không có sự thay đổi bất thường. Kết luận: Phương pháp điều trị bằng viên hoàn cứng Quyên tý kết hợp xoa bóp bấm  huyệt, điện châm là phương pháp an toàn và có hiệu quả tốt trong điều trị hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống cổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại, theo Quyết định số 5013 /QĐ-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2020, 37 - 43
2. Ngô Quý Châu (2016). Bệnh học Nội khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Trịnh Nhu Hải và Lý Gia Canh (2004). Trung Quốc danh phương toàn tập, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 746-747.
4. Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội (2005). Bài giảng Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
5. Nguyễn Tài Thu, Trần Thúy (1997). Châm cứu sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
6. Học viện Quân y - Bộ môn Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng (2006). Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội.