TÂM LÝ CỦA THAI PHỤ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021

Nguyễn Thị Như Yến 1, Nguyễn Xuân Bách 1,, Mạc Đăng Tuấn 1, Lê Thị Hằng 1, Nguyễn Thị Minh Thanh 2, Phương Thu Hồng 2, Lê Đào Mai Trang 2, Nguyễn Duy Ánh 2
1 Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm tâm lý của thai phụ đến tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang với 805 phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần và đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022. Kết quả: 805 thai phụ tham gia nghiên cứu với độ tuổi trung bình là 29,1 tuổi, trong đó 59,0% thai phụ đã tiêm 2 mũi vắc-xin. Vấn đề khiến thai phụ lo lắng trước khi tiêm chủng là tác dụng phụ của vắc-xin (78,5%); sự ảnh hưởng đến thai nhi, đẻ non, sảy thai (19,8%); chất lượng, hiệu quả vắc-xin (0,7%); nguy cơ mắc COVID-19 nơi đông người (0,4%); chất lượng cơ sở tiêm chủng (0,4%) và 1 thai phụ (0,2%) không lo lắng về bất cứ vấn đề gì. Trong khi đó, các vấn đề khiến thai phụ lo lắng sau khi tiêm chủng là tác dụng phụ của vắc-xin (91,5%); sự ảnh hưởng đến thai nhi, thai lưu (8,0%) và chất lượng, hiệu quả của vắc-xin (0,5%). Kết luận: COVID-19 là một bệnh mới, những bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin phòng COVID-19 ở phụ nữ mang thai còn hạn chế. Mặc dù thai phụ vẫn có những lo ngại đối với việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nhưng tỷ lệ tiêm chủng trong thai kỳ thực tế khá cao (100% thai phụ tham gia nghiên cứu đã tiêm ≥ 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tao, J., et al., Summary of the COVID-19 epidemic and estimating the effects of emergency responses in China. Scientific Reports, 2021. 11(1): p. 717.
2. Wang, P.H., et al., The impact of COVID-19 in pregnancy: Part I. Clinical presentations and untoward outcomes of pregnant women with COVID-19. J Chin Med Assoc, 2021. 84(9): p. 813-820.
3. Wang, P.H., et al., The impact of COVID-19 in pregnancy: Part II. Vaccination to pregnant women. J Chin Med Assoc, 2021. 84(10): p. 903-910.
4. Dagan, N., et al., Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in pregnancy. 2021. 27(10): p. 1693-1695.
5. Stock, S.J., et al., SARS-CoV-2 infection and COVID-19 vaccination rates in pregnant women in Scotland. Nature Medicine, 2022. 28(3): p. 504-512.
6. Blakeway, H., et al., COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol, 2022. 226(2): p. 236.e1-236.e14.
7. Nguyen, L.H., et al., Acceptance and willingness to pay for COVID-19 vaccines among pregnant women in Vietnam. Tropical Medicine & International Health, 2021. 26(10): p. 1303-1313.
8. Skjefte, M., et al., COVID-19 vaccine acceptance among pregnant women and mothers of young children: results of a survey in 16 countries. European journal of epidemiology, 2021. 36(2): p. 197-211.