KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III KHÔNG PHẪU THUẬT ĐƯỢC BẰNG HOÁ XẠ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ VINORELBINE-CISPLATIN

Hồ Duy Tuấn Anh1,, Nguyễn Thị Thái Hòa2
1 Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An
2 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ đáp ứng,thời gian sống thêm không tiến triển (PFS) và tác dụng không mong muốn của hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III với phác đồ Cisplatin – Vinorelbine đường uống tại bệnh viện K và bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 48 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn III (AJCC 2017 – TNM 8th) tại bệnh viện K và bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, được xạ trị lồng ngực đồng thời với hóa chất phác đồ Cisplatin – Vinorelbine đường uống từ tháng 12/2021 đến  tháng 6/2023. Kết quả: Độ tuổi trung bình 60,32; nam:nữ=42/6. Tỷ lệ đáp ứng toàn bộ là 58,3%, tỷ lệ kiểm soát bệnh là 85,4%. Phân tích đa biến cho thấy trì hoãn xạ >14 ngày và MBH không tuyến ảnh hưởng xấu đến đáp ứng. Trung vị PFS là 8,2 tháng. Trì hoãn thời gian xạ trị > 14 ngày là yếu tố làm giảm PFS. Độc tính thường gặp là hạ bạch cầu (54,2%), viêm phổi (45,8%) và viêm da sau xạ (54,2%), đa số ở độ 1,2. Kết luận: Hóa xạ trị đồng thời UTPKTBN giai đoạn III sử dụng phác đồ Cisplatin – Vinorelbine đường uống đem lại tỷ lệ đáp ứng và thời gian sống thêm không tiến triển tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. May 2021;71(3):209-249.
2. Fukuoka K, Arioka H, Iwamoto Y, et al. Mechanism of the radiosensitization induced by vinorelbine in human non-small cell lung cancer cells. Lung Cancer Amst Neth. 2001;34(3):451-460. doi:10.1016/s0169-5002(01)00265-3.
3. Yang Y, Chang J, Huang C, et al. A randomised, multicentre open-label phase II study to evaluate the efficacy, tolerability and pharmacokinetics of oral vinorelbine plus cisplatin versus intravenous vinorelbine plus cisplatin in Chinese patients with chemotherapy-naive unresectable or metastatic non-small cell lung cancer. J Thorac Dis. 2019;11(8):3347-3359. doi:10.21037/jtd.2019.08.22.
4. Isla D, De Las Peñas R, Insa A, et al. Oral vinorelbine versus etoposide with cisplatin and chemo-radiation as treatment in patients with stage III non-small cell lung cancer: A randomized phase II (RENO study). Lung cancer (Amsterdam, Netherlands). Sep 2019;135:161-168.
5. Senan S, Brade A, Wang LH, et al. PROCLAIM: Randomized Phase III Trial of Pemetrexed-Cisplatin or Etoposide-Cisplatin Plus Thoracic Radiation Therapy Followed by Consolidation Chemotherapy in Locally Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. Mar 20 2016;34(9):953-962.
6. Lesueur P, Martel-Laffay I, Escande A, et al. Oral vinorelbine-based concomitant chemoradiotherapy in unresectable stage III non-small cell lung cancer: a systematic review. Expert Review of Anticancer Therapy. 2018/11/02 2018;18(11):1159-1165.
7. McMillan MT, Ojerholm E, Verma V, et al. Radiation Treatment Time and Overall Survival in Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer. International journal of radiation oncology, biology, physics. Aug 1 2017;98(5):1142-1152.
8. Naito Y, Kubota K, Nihei K, et al. Concurrent chemoradiotherapy with cisplatin and vinorelbine for stage III non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol Off Publ Int Assoc Study Lung Cancer. 2008;3(6):617-622. doi:10.1097/JTO.0b013e3181753b38.