ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN

Nguyễn Thị Cẩm Ly1,, Nguyễn Thị Mai Thơ1, Dương Duy Quang1, Vũ Tiến Quang1, Vũ Phi Hùng1, Đỗ Lưu Gia Huy1, Nguyễn Thu Uyên1, Nguyễn Hữu Tân2, Đặng Ngọc Anh2, Nguyễn Gia Lộc3, Phạm Công Trường4, Nguyễn Hải Âu5, Nguyễn Xuân Anh6
1 Trường Đại học Y khoa Vinh
2 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
3 Trường Đại học Y dược Hải Phòng
4 Trường Đại học Y dược Thái Bình
5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
6 Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phục hồi thần kinh ở người bệnh sau cấp cứu ngừng tuần hoàn theo thang điểm CPC tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả nghiên cứu: Có 45 người bệnh ngừng tuần hoàn được đưa vào nghiên cứu, với độ tuổi trung bình là (55,6 ± 21,1), người bệnh nam giới chiếm 77,8%. Thời gian từ lúc NTH đến lúc được hồi sức tim phổi trung bình là 16,2 ± 11,3 và đến tại Khoa Cấp cứu trung bình là 23,5 ± 10. Kết quả hồi sinh tim phổi thành công tại Khoa Cấp cứu là 42,2%. Kết quả đánh giá thần kinh theo thang điểm CPC tại thời điểm ra viện có 13,3% (6/45) phục hồi chức năng thần kinh ở mức tốt (CPC 1-2 điểm). Sau ra viện 30 ngày có 19 bệnh nhân còn sống sót, trong đó chức năng thần kinh phục hồi tốt là 36,8% (7/19). Kết luận: Tỷ lệ người bệnh được tái lập tuần hoàn là 42,2% nhưng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ người bệnh khi ra viện có kết cục thần kinh tốt (13,3%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Lam V, Hsu CH. Updates in cardiac arrest resuscitation. Emergency Medicine Clinics. 2020;38(4):755-769.
2. Do SN, Luong CQ, Pham DT, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest, Viet Nam: multicentre prospective cohort study. Bulletin of the World Health Organization. 2021;99(1):50.
3. Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Hữu Tân, Đánh giá tình trạng bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện vào khoa cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 2017.
4. Lee J, Yang W-C, Lee E-P, et al. Clinical survey and predictors of outcomes of pediatric out-of-hospital cardiac arrest admitted to the emergency department. Scientific Reports. 2019;9(1):1-9.
5. Hoang Bui Hai, Do NS, Vu DH, et al. Outcomes for out-of-hospital cardiac arrest transported to emergency departments in Hanoi, Vietnam: A multi-centre observational study. Emergency Medicine Australasia. 2021;33(3):541-546. doi:https://doi.org/10.1111/1742-6723.13750
6. Vattanavanit V, Bhurayanontachai R. Clinical outcomes of 3-year experience of targeted temperature management in patients with out-of-hospital cardiac arrest at Songklanagarind Hospital in Southern Thailand: an analysis of the MICU-TTM registry. Open access emergency medicine: OAEM. 2016;8:67.
7. Bùi Mạnh Cường. Nhận xét kết quả của liệu pháp hạ thân nhiệt ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn do căn nguyên tim mạch. 2022.
8. Nguyễn Tuấn Đạt. Đánh giá hiệu quả bảo vệ não ở bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Trường đại học Y Hà Nội; 2022.