ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIẢI PHẪU CỦA ỐNG THẦN KINH THỊ GIÁC VỚI CÁC XOANG CẠNH MŨI SAU TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG

Hoàng Đình Âu1,, Mã Mai Hiền2
1 Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
2 Trường Đại Học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Đánh giá các loại hình thái liên quan giữa ống thần kinh thị giác và các xoang cạnh mũi sau bằng chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) xoang ở bệnh nhân trước phẫu thuật nội soi (PTNS) xoang tai Bệnh viện Đại học Y Hà nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 149 bệnh nhân (75 nữ, 74 nam) trước PTNS xoang, được chụp MSCT xoang không tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch nhằm đánh giá mối liên quan giữa ống thần kinh thị giác với các xoang cạnh mũi sau. Mối liên quan giữa ống thần kinh thị giác và các xoang cạnh mũi sau được đánh giá bằng các tiêu chí theo phân loại của Delano. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân là 46.6±15, tuổi thấp nhất là 8, cao nhất là 77. Loại liên quan ống thần kinh thị giác với các xoang cạnh mũi sau thường gặp nhất theo phân loại của Delano là loại I (chiếm 78.6%) sau đó đến loại II và loại III (chiếm 10.7%), không gặp loại IV. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tuổi hoặc giới tính đối với mỗi loại liên quan ống thần kinh thị giác. Kết luận Mối liên quan giữa ống thần kinh thị giác và các xoang cạnh mũi sau cần phải được nhận thức đầy đủ để tránh tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác trong PTNS xoang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rice DH, Schaefer SD, Anatomy of the Paranasal Sinuses. In: Rice DH, Schaefer SD. Endoscopic Paranasal Sinus Surgery. Lippincott Williams & Wilkins, 3rd ed, 2004.
2. Van Cauwenberge P, Sys L, De Belder T, Watelet JB. Anatomy and physiology of the nose and the paranasal sinuses. Immunol Allergy Clin North Am. 2004;24:1–17.
3. Bolger WE. Anatomy of the Paranasal Sinuses. In: Kennedy DW, Bolger WE, Zinreich J. Diseases of the sinuses, Diagnosis and Management. B.C. Decker, 2001.
4. Kantarci M, Karasen RM, Alper F, Onbas O, Okur A, Karaman A. Remarkable anatomic variations in paranasal sinus region and their clinical importance. Eur J Radiol. 2004;50:296–302.
5. Badia L, Lund VJ, Wei W, Ho WK. Ethnic variation in sinonasal anatomy on CT-scanning. Rhinology.2005;43:210–214.
6. Cumberworth VL, Sudderick RM, Mackay IS. Major complications of functional endoscopic sinus surgery. Clin Otolaryngol Allied Sci. 1994;19:248–253.
7. DeLano MC, Fun FY, Zinreich SJ. Relationship of the optic nerve to the posterior paranasal sinuses: a CT anatomic study. AJNR Am J Neuroradiol. 1996;17:669–675.
8. Haider Najim Al-Tameemi and Haider Abdul Kadum Hassan. Anatomical relationship of optic nerve canal to the posterior paranasal sinuses on computerized tomography in Iraqi patients. J Contemp Med Sci, Vol. 4, No. 3, Summer 2018: 153–157
9. Spaci T, Derin E, Almaç S, Cumali R, Saydam B, Karavuş M. The relationship between the sphenoid and the posterior ethmoid sinuses and the optic nerves in Turkish patients. Rhinology.2004;42:30–34.
10. Hewaidi G, Omami G. Anatomic variation of sphenoid sinus and related structures in Libyan population: CT scan study. Libyan J Med. 2008;3: 128–133.