Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY Tải xuống Tải xuống PDF