ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY

Võ Thành Toàn1, Đặng Phan Vĩnh Toàn1, Nguyễn Thiên Đức2,, Võ Toàn Phúc3
1 Bệnh viện Thống Nhất
2 Đại học Quốc gia TPHCM
3 Trường St Mark, MA

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân rách chóp xoay bằng phẫu thuật nội soi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 37 bệnh nhân rách chóp xoay được điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Thống Nhất từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 với 6 trường hợp hồi cứu và 31 trường hợp tiến cứu. Kết quả: Điểm UCLA sau mổ trung bình 32.27, thuộc nhóm kết quả tốt. Chức năng khớp vai sau mổ đạt tốt đến rất tốt chiếm tỉ lệ 97.3%, trung bình chiếm 2.7% và không có kết quả xấu. Kết quả UCLA không phụ thuộc vào giới, thời gian theo dõi, kiểu rách chóp xoay toàn phần hay bán phần, thương tổn kèm theo rách chóp xoay, kỹ thuật khâu một hàng hay bắc cầu. Kết luận: Phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị rách chóp xoay với các ưu điểm như đánh giá chính xác tổn thương, biến chứng ít, bệnh nhân tập vận động sớm và đạt kết quả điều trị tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Graham, P., Rotator cuff tear. Orthopaedic Nursing, 2018. 37(2): p. 154-156.
2. Sambandam, S.N., et al., Rotator cuff tears: An evidence based approach. World journal of orthopedics, 2015. 6(11): p. 902.
3. Anh, T.H.N., Kết quả điều trị rách chóp xoay qua nội soi. Luận án tiến sĩ y học, 2014.
4. Phan, N.V., Đánh giá kết quả điều trị rách chóp xoay bằng phẫu thuật nội soi. Luận văn bác sỹ nội trú, 2017.
5. Đức, N.A., Đánh giá kết quả xa phẫu thuật nội soi điều trị rách chóp xoay. Luận văn thạc sĩ y học, 2019.
6. Tiến, N.P., Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị rách chóp xoay tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Luận văn thạc sĩ y học, 2020.
7. Nguyễn, H.M., Điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật khâu gân Mason Allen cải biên qua nội soi 2020.
8. Diebold, G., et al., Relationship between age and rotator cuff retear: a study of 1,600 consecutive rotator cuff repairs. JBJS, 2017. 99 (14): p. 1198-1205.
9. Minagawa, H., et al., Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: from mass-screening in one village. Journal of orthopaedics, 2013. 10(1): p. 8-12.
10. Codding, J.L. and J.D. Keener, Natural history of degenerative rotator cuff tears. Current reviews in musculoskeletal medicine, 2018. 11: p. 77-85.