TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS

Võ Triều Lý1,, Vương Minh Nhựt1, Lê Thuỳ2
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Đại học Duke, Hoa Kỳ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tổng hợp những y văn trên thế giới và tại Việt Nam về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh nhiễm Talaromyces marneffei ở bệnh nhân HIV/AIDS nhằm nâng cao hiệu quả, chẩn đoán và điều trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tìm kiếm và phân tích các y văn liên quan đến các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm chẩn đoán cũng như điều trị nhiễm T.marneffei. Kết quả: Nhiễm nấm T.marneffei là một bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có số lượng TCD4+ <100 tế bào/mm3, đặc biệt ở vùng Đông Nam Á với tỉ lệ tử vong dao động từ 5 – 30%, chủ yếu là do chẩn đoán trễ. Các biểu hiện thường gặp của bệnh là sốt, gan, lách to và sẩn da. Việc chẩn đoán hiện tại dựa vào các phương pháp nuôi cấy vi sinh thông thường; các xét nghiệm huyết thanh học hứa hẹn sẽ giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán. Điều trị hiện tại dựa vào việc sử dụng amphotercin B hoặc itraconazole. Kết luận và kiến nghị: Cần thực hiện thêm các nghiên cứu về các biện pháp xét nghiệm mới để cải thiện thời gian chẩn đoán.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế, Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, 2021, Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế: Hà Nội.
2. Võ Triều Lý, Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Cao Ngọc Nga, Nguyễn Thị Mai Thu, Nguyễn Tất Thành, et al., "Giá trị xét nghiệm Mp1p ELISA trong chẩn đoán sớm nhiễm nấm Talaromyces marneffei ở bệnh nhân HIV/AIDS". Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 2021,25 (1), pp.122-127.
3. AIDSinfo. "Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents ". U.S. Department of Health and Human Services, 2022, pp. 1-432.
4. Hien H. T. A., Thanh T. T., Thu N. T. M., Nguyen A., Thanh N. T., et al., "Development and evaluation of a real-time polymerase chain reaction assay for the rapid detection of Talaromyces marneffei MP1 gene in human plasma". Mycoses, 2016, 59 (12), pp. 773-780.
5. Larsson M., Nguyen L. H., Wertheim H. F., Dao T. T., Taylor W., et al., "Clinical characteristics and outcome of Penicillium marneffei infection among HIV-infected patients in northern Vietnam". AIDS Res Ther, 2012, 9 (1), pp. 24.
6. Thuy Le Marcel Wolbers, Nguyen Huu Chi, Vo Minh Quang,2 Nguyen Tran Chinh, Nguyen Phu Huong Lan, Pham Si Lam, Michael J. Kozal, Cecilia M. Shikuma, Jeremy N. Day and Jeremy Farrar, "Epidemiology, Seasonality, and Predictors of Outcome of AIDS-Associated Penicillium marneffei Infection in Ho Chi Minh City, Viet Nam". Clin Infect Dis, 2011, 52 (7), pp. 945-952.
7. V.T. Son. P.M. Khue., M. Strobel., "Penicilliosis and AIDS in Haiphong, Vietnam: Evolution and predictive factors of death". Médecine et maladies infectieuses 44 (2014) 495–501, 2014.
8. Thu NTM, Chan JFW, Hien HTA, Tung NLN, Thanh NT, et al., Clinical Performance of the Mp1p Immunoassay for Rapid Diagnosis of Talaromyces marneffei Infection, in Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections Feb 13-16, 2017: Seattle, WA, USA