NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Đỗ Tuấn Đạt1, Đặng Hồng Hải1,, Nguyễn Tài Đức2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ viêm nhiễm liên cầu khuẩn B (GBS) và một số yếu tố liên quan ở thai phụ ối vỡ non tuổi thai từ 22-34 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 8/2021 đến tháng 10/2022. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 75 trường hợp thai phụ ối vỡ non. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có ối vỡ non nhiễm liên cầu khuẩn B là 16%. Tỷ lệ thai phụ ối vỡ non nhiễm liên cầu khuẩn B trong nhóm viêm nhiễm đường sinh dục dưới là 21,4%. Nhóm thai phụ tuổi thai từ 28-34 tuần có tỷ lệ nhiễm GBS cao hơn nhóm thai phụ tuổi thai từ 22-27 tuần, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ giữ thai trong 1 tuần từ lúc vào viện là 58,3%, và không có bệnh nhân nào giữ thai được ≥ 30 ngày. Kết luận: Nhóm bệnh nhân có tiền sử sẩy/nạo hút thai hoặc viêm nhiễm đường sinh dục có tỷ lệ nhiễm GBS (+) cao hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ánh ND. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ Hà Nội từ 18-49 tuổi có chồng. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội; 2010.
2. ACOG. Practise Bulletin Premature Rupture of Membranes. 172. 2016;
3. Ahmadzia HK, Heine RP. Diagnosis and management of group B streptococcus in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2014;41(4):629-647.
4. Hanh TQ. Nghiên cứu thực trạng nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B ở phụ nữ có thai và hiệu quả điều trị bằng kháng sinh trong chuyển dạ phòng lây truyền sang con tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An 2018-2019, . Luận văn Tiến sĩ Y học, Viện Sốt rét-kí sinh trùng Trung ương.; 2020.
5. Sơn HN, Nhung VT. Tỷ lệ nhiễm Streptococcos nhóm B âm đạo-trực tràng ở phụ nữ mang thai 35-37 tuần tại bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2017;21(1)
6. Vân NTT, Hương BTT. Tỷ lệ Streptococcos nhóm B âm đạo-trực tràng trên thai kì sinh non và một số yếu tố liên quan. Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh. 2013;17(3)
7. Jichang chen, et al. Group B streptococcal colonization in mothers and infants in western China: Prevalences and risk factors. BMC Infectious Diseases. 2018;
8. Lucia Matsiane Lekala, et al. Risk Factors Associated with Group B Streptococcus Colonization and Their Effect on Pregnancy Outcome. Journal of Gynecology and Obstetrics. 2015;3(6):121-128.