TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TUYÊN QUANG NĂM 2021

Nguyễn Song Tú 1,, Hoàng Nguyễn Phương Linh 1, Lê Đức Trung 1
1 Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Suy dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành năm 2021 trên 2.998 học sinh 15-17 tuổi thuộc 2 huyện/thành phố của tỉnh Tuyên Quang, nhằm mô tả thực trạng dinh dưỡng đặc biệt là suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi và thừa cân, béo phì. Kết quả cho thấy, tỷ lệ SDD thấp còi là 13,7% trong đó học sinh nữ (16,1%) cao hơn học sinh nam (11,0%) ở ngưỡng trung bình có YNSKCĐ; SDD thấp còi dân tộc Tày là 15,6% và Dao là 15,0%; Kinh là 9,0%. Tỷ lệ SDD gầy còm 4,7% và thừa cân, béo phì là 8,9% trong đó tại thành phố Tuyên Quang là (11%) và huyện Chiêm Hóa (6,6%). Vì vậy, cần song song giải quyết vấn đề SDD thấp còi, tình trạng SDD gầy còm và hướng tới lưu ý tình trạng thừa cân, béo phì.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Berhe K et al. Prevalence and associated factors of zinc deficiency among pregnant women and children in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 2019. 19(1): 1663.
2. Bhattarai S et al. Prevalence and associated factors of malnutrition among school going adolescents of Dang district, Nepal. AIMS Public Health, 2019. 6(3): 291–306.
3. Bhargava M et al. Correction: Nutritional status of Indian adolescents (15-19 years) from National Family Health Surveys 3 and 4: Revised estimates using WHO 2007 Growth reference. PLOS ONE, 2020; 15(9): e0239923.
4. Trần Khánh Vân và CS. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần, tần xuất tiêu thụ và thói quen sử dụng thực phẩm của học sinh tiểu học, THCS và THPT ở một số tỉnh thành Việt Nam. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Viện Dinh dưỡng, 2018.
5. Ngô Hồng Nhung và CS. Thực trạng dinh dưỡng ở học sinh lớp 10 tại trường THPT gang thép Thái Nguyên năm 2020. Tạp chí Y học Việt Nam 2021. 502: 221 - 225.
6. Trương Thị Thu Hường và CS. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh 15-18 tuổi ở một số trường THPT tỉnh Điện Biên năm 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, 2022. 516: 245-249.
7. Nguyễn Song Tú. Tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm cấu trúc cơ thể và một số yếu tố liên quan đến SDD thấp còi ở học sinh 15-17 tuổi tại trường THPT của tỉnh Sơn La năm 2020. Báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở Viện Dinh dưỡng, 2023.
8. Nguyễn Thị Trung Thu và CS. Thực trạng dinh dưỡng của học sinh trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Hà Nội, 2022. 67: 107-114.
9. Đăng Thị Hạnh. Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế ở nữ học sinh lớp 10 – 11 tại trường THPT huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Luận văn Thạc sĩ Dinh dưỡng. Đại học Y Hà Nội, năm 2022.