THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022

Vũ Ngọc Hà 1,, Nguyễn Thành Trung 1, Nguyễn Dương Truyền 2, Nguyễn Quang Tâm 3, Vũ Thanh Hòa 1, Mạc Đăng Tuấn 1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Bệnh viện Thanh Nhàn
3 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng ung thư cổ tử cung (UTCTC) của nữ sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên nữ sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023. Kết quả: Trong tổng số 310 nữ sinh viên tham gia, có 107 sinh viên (34,5%) đã tiêm vắc-xin HPV, trong đó có 69 sinh viên (22,3%) đã tiêm đủ 3 liều. Trong số 203 đối tượng chưa tiêm chủng, chỉ có 62,0% chắc chắn thời gian tới sẽ tiêm vắc-xin. Kết luận: Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng UTCTC của nữ sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN còn chưa cao. Trong đó, sinh viên chưa tiêm vắc-xin với lí do giá thành cao chiếm tỷ lệ cao nhất. Các buổi tư vấn, ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức về vắc-xin HPV đồng thời nhấn mạnh vai trò và tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin có thể thúc đẩy việc tiêm vắc-xin HPV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế, "Quyết định số 2402/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung"," Bộ Y tế, Hà Nội, 2019.
2. GLOBOCAN 2020, IARC, 2020. [Online]. Available: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf..
3. Bùi Thị Thu Hương, Lò Minh Trọng, Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HPV typ nguy cơ cao ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019 -2020, vol. 498, https://doi.org/10.51298/ vmj. v498i2.174, Ed., Tạp Chí Y học Việt Nam, 2021.
4. WHO, "Cervical cancer," 22 Tháng 2 2022. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer#:~:text=Cervical%20cancer%20is%20the%20fourth,%2Dincome%20countries%20(1)..
5. WHO, "Global Strategy to Accelerate The Elimination of Cervical Cancer As A Public Health Problem," https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336583/9789240014107-eng.pdf, Geneva, 2020.
6. Bộ Y tế, "Kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025," Bộ trưởng Bộ Y tế, Hà Nội, 2016.
7. Nguyễn Thị Xuân Liễu, Dương Huệ Phương, "Khảo sát kiến thức về ung thư cổ tử cung và tiêm vaccine ngừa HPV của nữ sinh viên khoa Dược năm thứ 5 Đại học Nguyễn Tất Thành," Tạp chí Khoa học & Công nghệ, vol. 10, pp. 86-91, 2020.
8. Lê Văn Hội, "Kiến thức, thái độ, thực hành tiêm vắc xin phòng ung thư cổ tử cung của sinh viên nữ khối y học dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019," Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, 2020.
9. Trương Thị Ánh Nguyệt, Lê Thọ Minh Hiếu, Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Tấn Thạch, Hoàng Thị Nam Giang, "Tình hình tiêm vắc-xin HPV của sinh viên khối ngành khoa học sức khoẻ tại Đà Nẵng," Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol. 21, no. 3, pp. 110-113, 2023.
10. Wandee Chanprasertpinyo, Chaiwat Rerkswattavorn, "Human papillomavirus (HPV) vaccine status and knowledge of students at a university in rural Thailand," Heliyon, vol. 6, no. 8, August 2020.