THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ Ở NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MMM CỦA HỘI TĂNG HUYẾT ÁP QUỐC TẾ TẠI NGHỆ AN

Cao Trường Sinh 1,, Nguyễn Thị Mai Phương 1
1 Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Xác định tỷ lệ tăng huyết áp, tỷ lệ tiền tăng huyết áp và tỷ lệ rung nhĩ ở người từ 18 tuổi trở lên. Đối tượng và phương pháp: 1779 người dân được đo huyết áp ở tư thế ngồi, đo 3 lần cách nhau 1 phút lấy trung bình. Trước khi đo bệnh nhân không uống rượu, cà phê, chè đặc và không hút thuốc lá. Chẩn đoán tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm rương ≥ 90 mmHg. Kết quả: Tỷ lệ tăng huyết áp chung tại Nghệ An là: 34,3%. Tỷ lệ tăng huyết áp tâm thu đơn độc là 78,5%. Tỷ lệ tiền tăng huyết áp là 43,91%. Tỷ lệ rung nhĩ trong dân số được phát hiện là tương đối thấp (0,169%). Kết luận: Tỷ lệ tăng huyết áp chiếm hơn 1/3 dân số. Tỷ lệ tiền tăng huyết áp tương đối cao. Tỷ lệ rung nhĩ trong dân số được phát hiện là tương đối thấp (0,169%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Neil Poulter et al (2020), May Measurement Month 2018: results of blood pressure screening from 41 countries, European Heart Journal Supplement (2020) 22 H1-H4.
2. Patricia et al (2004), Worldwide prevalance of hypertension: a systematic revieew, Journal of hypertension; 22; 11-19.
3. Katherine et al (2016), Global Disparities of Hypertension Prevalance and Control, Circulation ; 134;441-450
4. Huỳnh Văn Minh và cộng sự (2008), Khuyến cáo 2008 của Hội Tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp ở người lớn, Khuyến cáo 2008 và các bệnh tim mạch và chuyển hóa, NXB Y học, tr 235-294.
5. János Nemcsik et al (2021), May Measurement Month 2019: an analysis of blood pressure screening results from Hungary, European Heart Journal Supplement(2021) 23: 870-872.
6. Phạm Gia Khải và cộng sự (2003), Tần suất tăng huyết áp và yếu tố nguy cơ ở các tỉnh phía bắc Việt Nam 2001-2002, Tạp chí Tim mạch Việt Nam số 33/2003.
7. Nguyễn lân Việt (2011), Tăng huyết áp- vấn đề cần được quan tâm hơn, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tăng huyết áp.
8. Lê Văn Hợi (2016), Một số đặc điểm nhân khẩu học và thực trạng tăng huyết áp ở người cao tuổi tại một vùng nông thôn Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Y học, số 2/2016, tr156-163.
9. Nguyễn Thanh Bình (2017), Thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người Khmer tỉnh Trà Vinh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp, Luận án tiến sỹ Y học, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, tr 65-76.
10. Tô Mười, Hoàng Khánh (2019), Nghiên cứu tỷ lệ tiền tăng huyết áp và sự liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, số 88 trang 72-80.