KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chu Thị Thảo 1, Võ Quang Trung 2, NGuyễn Văn Pol 2, Nguyễn Thị Huyền Trâm 1,
1 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Viêm gan siêu vi B (VGSVB) là một bệnh nguy hiểm và có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nâng cao kiến thức và phòng ngừa VGSVB cho sinh viên Y đa khoa là một trong những vai trò quan trọng của chiến lược kiểm soát VGSVB quốc gia. Mục tiêu: Khảo sát kiến thức tổng quát và thái độ phòng ngừa về bệnh viêm gan siêu vi B của sinh viên Y đa khoa tại TP.HCM. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 471 sinh viên Y đa khoa trong tháng 10/2021. Dữ liệu được xử lý, phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0 và Microsoft Excel 2019. Kết quả: Trong 471 sinh viên Y đa khoa có 284 sinh viên nữ (60,3%) và 187 sinh viên nam (39,7%). Nguồn thông tin của sinh viên về VGSVB chủ yếu đến từ internet (73,0%) và trường học (49,9%). Điểm trung bình về kiến thức, thái độ của sinh viên lần lượt là 62,4/90 điểm; 17,1/25 điểm. Tỷ lệ sinh viên có kiến thức, thái độ tốt trong phòng chống về bệnh VGSVB tương ứng là 47,3%; 43,1%. Không có sự khác biệt về điểm kiến thức giữa sinh viên các năm học (p=0,495) và có sự khác biệt về thái độ giữa các nhóm sinh viên có tiền sử mắc VGSVB (p =0,005) và đã biết các chương trình tiêm phòng VGSVB (p =0,032). Kết luận: Sinh viên có kiến thức không đồng đều về VGSVB, do đó, cần cải thiện chương trình đào tạo của các trường y ở Việt Nam để tạo điều kiện cho sinh viên sẵn sàng trong việc phòng ngừa và quản lý VGSVB.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization, Global hepatitis report 2017. 2017: World Health Organization.
2. Sinha, S. and M.J.H.r. Kumar, Pregnancy and chronic hepatitis B virus infection. 2010. 40(1): p. 31-48.
3. World Health Organization, International agency for research on cancer. 2019.
4. World Health Organization, https://www. who.int/vietnam/news/detail/01-08-2019-who-calls-for-increased-investment-in-hepatitis-elimination.
5. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai năm 2013”, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Đại học Y Tế Công Cộng. 2013.
6. Võ Hồng Minh Công, T.X.L.v.Đ.C.H.v.c., "Khảo sát tình trạng nhiễm siêu vi viêm gan B của nhân viên y tế bệnh viện Nhân Dân Gia Định", Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 13, tr. 47-51. 2009.
7. World Health Organization. Hepatitis B. 27 July 2021; Available from: https://www.who.int/ en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b.
8. Hang Pham, T.T., et al., Knowledge, attitudes and medical practice regarding hepatitis B prevention and management among healthcare workers in Northern Vietnam. 2019. 14(10): p. e0223733.
9. Nguyen, T.T.L., et al., Knowledge, Attitudes and Practices toward Hepatitis B Virus Infection among Students of Medicine in Vietnam. 2021. 18 (13): p. 7081.
10. Trần Trịnh Quốc Việt, Melissa Henry, and Cao Minh Nga, Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng ngừa nhiễm vi rút viêm gan B của sinh viên điều dưỡng-kỹ thuật y học hệ chính quy năm cuối. 2014.