ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGẢ TRƯỚC PHÚC MẠC, SỬ DỤNG LƯỚI 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN E

Lê Minh Hùng1,, Đỗ Trường Sơn 1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện E

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm các bệnh nhân thoát vị bẹn được phẫu thuật nội soi hoàn toàn ngả trước phúc mạc sử dụng lưới 3D tại bệnh viện E. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 45 bệnh nhân từ 18 tuổi được phẫu thuật nội soi ngả trước phúc mạc sử dụng lưới 3D tại bệnh viện E từ tháng 1/ 2017 đến tháng 12/2022. Kết quả: Trong 45 bệnh nhân chúng tôi nghiên cứu thấy được:Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 6,2 ± 1,5 ngày. Kết quả sớm cho thấy đa số BN đạt mức tốt, chiếm 93,4%. Không trường hợp nào có kết quả kém. Có 2 trường hợp (4,4%) đạt kết quả khá và chỉ 1 trường hợp (2,2%) đạt kết quả trung bình và đều là những BN có biến chứng sớm sau mổ nhưng đáp ứng tốt với điều trị nội khoa mà không cần can thiệp phẫu thuật lại. Kết luận: Phẫu thuật nội soi TEP sử dụng lưới 3D có cố định tấm lưới bằng protack là phương pháp an toàn và hiệu quả giảm thiểu các tai biến, biến chứng sớm sau mổ thoát vị bẹn ở người lớn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hà Văn Quyết. Cấp Cứu Ngoại Khoa Tiêu Hóa. Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 2005;
2. Sinha R, Malhotra V, Sikarwar P. Single incision laparoscopic TAPP with standard laparoscopic instruments and suturing of flaps: A continuing study. J Minim Access Surg. Apr-Jun 2015; 11(2): 134-8. doi: 10.4103/0972-9941. 142401
3. Bell RC, Price JG. Laparoscopic inguinal hernia repair using an anatomically contoured three-dimensional mesh. Surg Endosc. Nov 2003; 17(11):1784-8. doi:10.1007/s00464-002-8763-4
4. Mir IS, Nafae AA, Malyar AA, et al. An Experience of Short-Term Results of Laparoscopic Inguinal Hernioplasty Using 3D Mesh in a Developing Country. International Journal of clinical medicine. 2015; 6:64 - 69. doi:10.4236/ ijcm.2015.61010
5. Yang XF, Liu JL. Laparoscopic repair of inguinal hernia in adults. Ann Transl Med. Oct 2016;4(20):402. doi:10.21037/atm.2016.10.37
6. Gass M, Rosella L, Banz V, Candinas D, Guller U. Bilateral total extraperitoneal inguinal hernia repair (TEP) has outcomes similar to those for unilateral TEP: population-based analysis of prospective data of 6,505 patients. Surg Endosc. May 2012;26(5):1364-8. doi:10.1007/s00464-011-2040-3
7. Kockerling F, Schug-Pass C, Adolf D, Keller T, Kuthe A. Bilateral and Unilateral Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair (TEP) have Equivalent Early Outcomes: Analysis of 9395 Cases. World J Surg. Aug 2015;39(8):1887-94. doi:10.1007/s00268-015-3055-z