KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Bùi Tùng Anh 1, Đào Xuân Thành 1,2,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả lâm sàng, hình ảnh X-Quang và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 34 người bệnh gãy kín liên mấu chuyển xương đùi được điều trị phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2023. Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 74,1 ±15,2 tuổi. Tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân dẫn đến chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (79,4%) và tổn thương chủ yếu là loại A2 theo phân loại tiêu chuẩn AO. Kết quả chung theo tiêu chuẩn của Nguyễn Trung Sinh: Tốt và rất tốt chiếm tỷ lệ cao 61,8%, trung bình là 35,3 %, kém là 2,9%. Kết luận: Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi cho kết quả liền xương tốt, tỷ lệ người bệnh phục hồi chức năng cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Trung Dũng. Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà Xuất bản y học 2020.
2. Trần Đình Chiến. Quá trình liền xương và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình liền xương. In: Bệnh học ngoại khoa. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân;2002: Tr 623-630.
3. Nguyễn Trung Sinh. Kết quả phục hồi chức năng sau gãy cổ xương đùi ở người già. Tạp chí ngoại khoa. 1999;10:tr. 118-121.
4. Appelt A, Suhm N, Baier M, Meeder PJ. Complications after Intramedullary Stabilization of Proximal Femur Fractures: a Retrospective Analysis of 178 Patients. Eur J Trauma Emerg Surg Off Publ Eur Trauma Soc. 2007;33(3):262-267.
5. Lê Quang Trí. Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài, Luận án Tiến sỹ Y học, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 2014.
6. Trần Hữu Hiếu. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương ngẹp khóa điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi. Tạp Chí Học Việt Nam. 2021;503(1).
7. Nguyễn Xuân Thùy, Vũ Trường Thịnh. Đánh giá kết quả điều trị gãy đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển xương đùi ở người trưởng thành bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện Việt Đức. Tạp Chí Học Việt Nam. 2022;517(2).
8. Heyse-Moore GH, MacEachern AG, Evans DC. Treatment of intertrochanteric fractures of the femur. A comparison of the Richards screw-plate with the Jewett nail-plate. J Bone Joint Surg Br. 1983;65(3):262-267.
9. Nguyễn Tiến Bình (2002). Kết quả phẫu thuật kết xương kín gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng đinh ender. Tạp chí y học thực hành. 2002;3: 40-41.
10. Lê Đức Nghị. 2015. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp DHS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tạp Chí Học Việt Nam. 2022;518(1).