ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Nguyễn Minh Anh 1,, Nguyễn Xuân Thùy 2
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu dưới xương chày bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 55 bệnh nhân (BN) với 8 bệnh nhân tiến cứu và 47 bệnh nhân hồi cứu được phẫu thuật mở kết hợp xương bên trong đầu dưới xương chày bằng nẹp vít khóa trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến hết tháng 1 năm 2023 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghiên cứu mô tả cắt ngang theo dõi dọc kết hợp hồi cứu và tiến cứu. Đánh giá kết quả liền xương theo JL Haas và JY De la Caffinière và kết quả phục hồi chức năng theo tiêu chuẩn Olerud và Molander. Kết quả: Độ tuổi trung bình của nghiên cứu là 46,1 ± 14,9 tuổi với 25 BN nữ (chiếm 45%), 30 BN nam (chiếm 55%). Nguyên nhân nhiều nhất là do tai nạn giao thông (chiếm 67,2%), tiếp theo là tai nạn sinh hoạt (25,5%), thấp nhất là tai nạn lao động (7,3%). Phân độ gãy xương theo AO/ASIF, loại gãy thuộc nhóm A1 gặp nhiều nhất với tổng số 18 trường hợp (chiếm 32,7%), theo sau là nhóm C1 có 16 trường hợp (chiếm 29,1%). Nhóm A3 và C2 là nhóm ít gặp nhất với tỷ lệ lần lượt là 10,9% và 3,7%. Sau mổ đa số trường hợp (94,6%) có kết quả nắn chỉnh ổ gãy tốt và rất tốt theo JL Haas và JY De la Caffinière. Kết quả theo dõi sau 6 tháng phẫu thuật, 19,2% BN cho kết quả PHCN rất tốt, 34,6% cho kết quả tốt. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả PHCN trung bình là 46,2%. Không có bệnh nhân nào có kết quả kém. Kết luận: Kết hợp xương bằng nẹp vít khóa điều trị gãy đầu dưới xương chày ở người lớn đem lại kết quả tương đối khảquan. Giúp bệnh nhân sớm trở lại vận động, sinh hoạt, tránh các biến chứng teo cơ, cứng khớp, can lệch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Al. Șerban, B. O, R. T, St. A, V. B. Distal tibial fracture treated by minimally invasive plate osteosynthesis after external fixation Retrospective clinical and radiographic assessment. ARS Medica Tomitana. 2014;20(1): 44-49.
2. Zhou Y, Wang Y, Liu L, Zhou Z, Cao X. Locking compression plate as an external fixator in the treatment of closed distal tibial fractures. Int Orthop. 2015;39(11):2227-2237.
3. Haas JL., De la Caffiniere JY. Fixation of distal radial fractures: intramedullary pinning versus external fixation. In: Fracture of the Distal Radius. Lippincott Company; 1985:229-239.
4. Olerud C, Molander H. A scoring scale for symptom evaluation after ankle fracture. Arch Orthop Trauma Surg Arch Orthopadische Unf-Chir. 1984;103(3):190-194.
5. Nguyễn Mạnh Tiến. Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu dưới xương chày bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn thạc sĩ y học. 2015.
6. Phạm Vũ Anh Quang. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp xương nẹp vít khóa xâm lấn tối thiểu gãy kín 1/3 dưới cẳng chân, trường Đại học Y Hà Nội. Luận văn thạc sĩ y học. 2022.
7. Liền xương, liền gân và dây chằng. In: Chấn Thương Chỉnh Hình. Nhà xuất bản Y học; 2004:164-173.
8. Nhân TT, Lai PH, Tấn NT. Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa tại Bệnh viện Quân Y 121. Tạp Chí Dược Học Cần Thơ. 2021;(41):226-232.
9. Nguyễn TA, Nguyễn QH, Nguyễn VS, Hoàng VD, Nguyễn NS. Kết quả điều trị phẫu thuật gãy đầu dưới hai xương cẳng chân bằng kỹ thuật ít xâm lấn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tạp Chí Học Việt Nam. 2021;502(1).
10. Phan Văn Ngọc, Lê Xuân Sơn, Hồ Sỹ Nam. Đánh giá phẫu thuật gãy đầu dưới xương chày bằng kỹ thuật ít xâm lấn tại bệnh viện Sài Gòn- ITO Phú Nhuận.2018.