Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1% Tải xuống Tải xuống PDF