ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Vũ Tiến Hoàng 1, Trần Hữu Thông 2,, Nguyễn Anh Tuấn 2, Đặng Tuấn Dũng 2, Nguyễn Thành 3, Lê Thị Lâm 1, Nguyễn Tuấn Đạt 2
1 Đại học Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hoá
2 Trung tâm Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai
3 Trung tâm Cấp cứu 115

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp nặng có ổ tụ dịch ổ bụng được dẫn lưu qua da dưới hướng dẫn siêu âm. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 48 bệnh nhân viêm tuỵ cấp nặng. Thu thập và phân tích các thông số: đặc điểm bệnh nhân, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Kết quả: Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng điển hình của viêm tuỵ cấp mức độ nặng. Các thông số như PH máu thấp, Interleukin 6, Procalcitonin máu, thang điểm APACHE II, SOFA cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm tử vong, thất bại. Kết luận Nghiên cứu của chúng tôi củng cố thêm bằng chứng về đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ biến chứng ở bệnh nhân viêm tụy cấp. Tuy nhiên, cần nghiên cứu trên quy mô lớn hơn để xác định giá trị chính xác của các xét nghiệm tiên lượng. Các xét nghiệm interleukin 6, procalcitonin, lactat máu và điểm APACHE II nên được thực hiện thường quy ở bệnh nhân viêm tụy cấp để đánh giá nguy cơ biến chứng và tiên lượng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lankisch PG, Apte M, Banks PA. Acute pancreatitis. Lancet. 2015;386(9988):85-96.
2. Bhatia M, Brady M, Shokuhi S, et al. Inflammatory mediators in acute pancreatitis. J Pathol. 2000;190(2):117-25.
3. van Santvoort HC, Bakker OJ, Bollen TL, et al. A conservative and minimally invasive approach to necrotizing pancreatitis improves outcome. Gastroenterology. 2011;141(4):1254-63.
4. Stimac D, Fisic E, Milic S, et al. Prognostic values of CT findings in acute pancreatitis. Radiol Oncol. 2017;51(1):19-23.
5. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(4 Suppl 2):e1-15
6. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111.
7. Huang et al. Clinical features and treatment of acute pancreatitis. J Clin Med. 2017;10(11):E765
8. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và cs. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân viêm tụy cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
9. Lankisch PG, Apte M, Banks PA. Acute pancreatitis. Lancet. 2015;386(9988):85-96.
10. Bhansali, S. K., Bhansali, S., Kochhar, R.,... Gupta, R. (2015). Correlates of Abdominal Compartment Syndrome in Acute Severe Alcoholic Pancreatitis