ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG QUA DA TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 – BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Tô Hiến Minh1, Trần Hữu Thông2,, Nguyễn Anh Tuấn2,3, Nguyễn Hữu Quân2
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
2 Bệnh viện Bạch Mai
3 Trường Đại Học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật mở khí quản nong qua da tại Trung tâm Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả/ tiến cứu trên các bệnh nhân nặng cần mở khí quản tại Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai từ 1/8/2022 đến 30/8/2023. Kết quả: Tổng số 23 bệnh nhân, 69.6% (16/23) là nam giới và 78.3% (18/23) ≥ 60 tuổi. Bệnh lý phối hợp bao gồm tăng huyết áp (56.5%; 13/23) và đái tháo đường (47.8%; 11/23). Số bệnh nhân (47.8%; 11/23) được mở khí quản muộn và có 12/23 (52.2%) được mở khí quản sớm. Chỉ định mở khí quản do tiên lượng thở máy kéo dài chiếm 60.9% (14/23) và do các trường hợp khác là 39.1%. Chẩn đoán chính để chỉ định mở khí quản cao nhất là hôn mê sau ngừng tuần hoàn (26,1%, 6/23), sau đó là đột quỵ não (21,7%, 5/23). Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh nhân nặng được mở khí quản có độ tuổi trung bình khá cao. Bệnh lý phối hợp phổ biến bao gồm tăng huyết áp và đái tháo đường. Thời gian mở khí quản ngắn, thủ thuật được tiến hành đơn giản, tỷ lệ thành công cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jackson C. Tracheotomy. The Laryngoscope. 1909;19(4): 285-290. doi: 10.1288/ 00005537-190904000-00003
2. Percutaneous tracheostomy: comparison of Ciaglia and Griggs techniques | Critical Care | Full Text. Accessed May 5, 2022. https:// ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc667
3. Gupta S, Tomar DS, Dixit S, et al. Dilatational Percutaneous vs Surgical TracheoStomy in IntEnsive Care UniT: A Practice Pattern Observational Multicenter Study (DISSECT). Indian J Crit Care Med. 2020; 24(7):514-526. doi:10.5005/jp-journals-10071-23441
4. Lâm Huyền Trân, Nguyễn Thế Hải. đánh giá kết quả phẫu thuật mở khí quản xuyên da nong tại bệnh viện nguyễn tri phương. Y học TP Hồ Chí Minh. 2017;21(3).
5. Lê Thị Việt Hoa. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mở khí quản Ciaglia tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Trung ương quân đội 108. Tạp chí Y học Việt Nam. 2009;1(360):12-16.
6. Friedman Y, Fildes J, Mizock B, et al. Comparison of percutaneous and surgical tracheostomies. Chest. 1996;110(2):480-485. doi:10.1378/chest.110.2.480