ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG

Đinh Ngọc Sơn1, Nguyễn Hoàng Long1, Phan Tùng Lâm2,
1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
2 Bệnh viện TW Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ( MRI) ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mổ tả cắt ngang chùm ca bệnh, gồm 89 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi liên bản sống điều trị thoát vị đĩa đệm L4L5 tại khoa phẫu thuật cột sống bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ tháng 1 năm 2022 tới tháng 3 năm 2023. Kết quả: Nghiên cứu trong 89 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm L4L5 nhận thấy: Tuổi trung bình là: 46,5 ± 13,1, nhóm tuổi mắc bệnh trên 50 chiếm đa số. Nam giới chiếm ưu thế với 67,4%. Bệnh nhân đến viện điều trị đều có một trong hai hội chứng là hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Phim chụp MRI chủ yếu là hình ảnh thoát vị lệch trái với 56,2%. Có 22,2% thoát vị di trú, chủ yếu là di trú gần với 60,8%. Kết luận: Thoát vị đĩa đệm L4L5 có triệu chứng lâm sàng đặc trưng điển hình bởi hai hội chứng: Cột sống và rễ thần kinh. Tuổi mắc bệnh chủ yếu ngoài 50 với tỷ lệ nam giới chiếm ưu thế. Tỷ lệ di trú không cao với phần lớn là di trú gần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bệnh học ngoại khoa thần kinh (Dùng cho đào tạo sau đại học). xuatbanyhoc.vn - Nhà Xuất Bản Y Học. Accessed September 13, 2023. https://xuatbanyhoc.vn/benh-hoc-ngoai-khoa-than-kinh-dung-cho-dao-tao-sau-dai-hoc-b10505.html
2. Kreiner DS, Hwang SW, Easa JE, et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy. Spine J. 2014;14(1):180-191. doi:10.1016/j.spinee.2013.08.003
3. Janssen ME, Bertrand SL, Joe C, Levine MI. Lumbar herniated disk disease: comparison of MRI, myelography, and post-myelographic CT scan with surgical findings. Orthopedics. 1994; 17(2): 121-127. doi: 10.3928/0147-7447-19940201-07
4. Võ Văn Thanh, Nguyễn Lê Bảo Tiến, Đinh Ngọc Sơn. Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm L5S1 bằng phẫu thuật nội soi qua đường vào liên bản sống. Tạp Chí Nghiên Cứu Học; 2018:66-72.
5. Nguyễn Vũ. Kết quả bước đầu điều trị thoát vị đĩa đệm L5S1 bằng phẫu thuật nội soi liên bản sống. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;147(11): 177-185.
6. Đinh Ngọc S. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp lấy đĩa đệm trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Thesis. 2013. Accessed September 18, 2023. http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1735
7. Chen J, Jing X, Li C, Jiang Y, Cheng S, Ma J. Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for L5S1 Lumbar Disc Herniation Using a Transforaminal Approach Versus an Interlaminar Approach: A Systematic Review and Meta-Analysis. World Neurosurg. 2018;116:412- 420.e2. doi:10.1016/j.wneu.2018.05.075.
8. Đỗ Anh Tuấn. Kết quả điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống L5S1 bằng phương pháp nội soi qua đường liên bản sống. Luận án Thạc sĩ Y học. Đại học Y Hà Nội; 2021.
9. Trần Trung K. Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng - cùng bằng phẫu thuật nội soi qua đường liên bản sống tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Thesis. 2023. Accessed September 18, 2023. http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4365