THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2022

Nguyễn Thị Tố Uyên1,, Trương Nữ Linh Chi2
1 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Điều trị HIV/AIDS là điều trị liên tục, suốt đời và cần tuân thủ điều trị, tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người bệnh tuân thủ điều trị, có một chế độ. điều trị tốt còn thấp, còn gặp khó khăn trong việc duy trì chế độ điều trị chính xác do các từ phía người bệnh cũng như yếu tốt bên ngoài Mục tiêu: Xác định thực trạng tuân thủ điều trị ARV của người bệnh HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2022. Phương pháp: thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 trên 370 người bệnh. Sử dụng phương pháp hồi cứu bệnh án và phỏng vấn trực tiếp người bệnh bằng bảng câu hỏi để thu thập số liệu. Kết quả: trong tổng số 370 đối tượng tham gia nghiên cứu, có 48,6% đối tượng tuân thủ tốt điều trị ARV và 51,4% đối tượng tuân thủ không tốt điều trị ARV. Kết luận: cần nâng cao hiệu quả điều trị ARV thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức cho người bệnh, đồng thời hỗ trợ và chăm sóc cho người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (2020), Tổng quan: Dữ liệu & Xu hướng: Thống kê Toàn cầu.
3. Cục Phòng chống HIV/ADIS (2021), Báo cáo tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.
4. Nguyễn Minh Hạnh (2007), Sự tuân thủ điều trị ARV và các yếu tố liên quan tại các phòng khám và điều trị ngoại trú 8 quận/huyện Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội.
5. Nguyễn Thị Thu Trang (2010), Sự tuân thủ điều trị ARV và một số yếu tố liên quan của người nhiễm HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú ở Thanh Hóa năm 2010, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
6. Nguyễn Thị Xuyên (2017), Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
7. Võ Thị Năm (2010), Xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS tại TP Cần Thơ năm 2009, Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV, Hà Nội, Bộ Y tế.
8. L. B. Ngoc và các cộng sự. (2016), "[Family Supports for HIV - Infected Male Injection Drug Users in Hanoi]", Tap Chi Nghien Y Hoc, 99(1), tr. 173-181.
9. H. M. Do và các cộng sự. (2013), "Factors associated with suboptimal adherence to antiretroviral therapy in Viet Nam: a cross-sectional study using audio computer-assisted self-interview (ACASI)", BMC Infect Dis, 13, tr. 154