ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023

Trần Thị Thúy1,, Nguyễn Thị Thu Dung1, Phạm Hồng Vân2
1 Bệnh viện mắt Hà Nội
2 Bệnh viện Mắt Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật Glôcôm tai Bệnh viện Mắt Hà Nội năm 2023. Phương pháp: Nghiên cứu quan sát mô tả 145 bệnh nhân phẫu thuật glocom tại Bệnh viện mắt Hà Nội năm 2023. Đánh giá công tác chăm sóc, tư vấn điều dưỡng với những bệnh nhân này. Kết quả: Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu: tỷ lệ nam 38,6%, nữ 61,4%. Kết quả chăm sóc điều trị qua hồ sơ bệnh án: tỷ lệ thực hiện các bước của qui trình điều dưỡng được ghi nhận đầy đủ trong bệnh án chiếm 83,4% - 100%. Kết quả tư vấn: 89,7% BN được hướng dẫn vệ sinh mắt, 71,0% được hướng dẫn vệ sinh tay, 94,5% được hướng dẫn sử dụng thuốc, 79,3% được hướng dẫn theo dõi biến chứng, 93,1% được hướng dẫn sinh hoạt nghỉ ngơi. Nội dung hướng dẫn được BN cho là dễ hiểu, dễ làm theo 93,1%, dễ hiểu nhưng khó làm theo 6,9%. Kết luận: Glocom là bệnh lý hay gặp, diễn biến phức tạp, để lại tổn hại lực nặng nề ngay cả khi được điều trị. Chăm sóc điều dưỡng theo đánh giá chung còn chưa hoàn hảo. Tỷ lệ các qui trình điều dưỡng được ghi nhận chưa đầy đủ trong bệnh án chiếm tỷ lệ, Một số hướng dẫn chăm sóc còn khó hiểu, khó thực hiện. Các hướng dẫn được người bệnh cho là dễ hiểu, dễ làm theo là. Đây là cơ sở để cải thiện, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc điều dưỡng hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, sự hài lòng của người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện Mắt Trung ương (2020) - Quy trình kỹ thuật chuyên khoa mắt tập 3, ban hành theo quyết định 2041/QĐ-BVMTW, tr 337- 348; 461-465
2. Lê Thị Bình (2016), Điều dưỡng cơ bản 1 và 2, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Lê Thị Bình (2017), Điều dưỡng các bệnh nội khoa 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
4. Lê Thùy Dung (2021). Đánh giá kết quả lâu dài của điều trị Glocom thứ phát sau phẫu thuật đục thể thủy tinh bẩm sinh ở trẻ em. Luận Văn Thạc Sĩ Y học Đại học Y Hà Nội, 45–60.
5. Trần Tất Thắng and Trịnh Thị Hà (2021). Kết quả điều trị phẫu thuật của Glocom góc đóng nguyên phát. Tạp chí Y học Việt Nam, 508 (Tháng 11-Số 1), 230–233.
6. Phạm Thị Thu Thủy, Đỗ Tấn, and Nguyễn Công Huân (2020). Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân Glocom góc mở điều trị tại Khoa Glocom - Bệnh viện mắt Trung Ương trong 5 năm (2014 - 2018). Tạp chí Y học Việt Nam, 489 (Tháng 4-Số 1), 91–95.
7. Hüppi R., Wagels B., and Todorova M. (2022). Two-Year Outcome of Surgery in Glaucoma Patients. Klin Monbl Augenheilkd, 239(4), 435–442.
8. Iwasaki K., Arimura S., Takamura Y. et al. (2020). Clinical practice preferences for glaucoma surgery in Japan: a survey of Japan Glaucoma Society specialists.Jpn J Ophthalmol, 64(4),385-391.