NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Đỗ Tuấn Đạt1,, Nguyễn Thị Thu Hà2,3, Phan Thị Huyền Thương1,3
1 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
2 Đại học Y Hà Nội
3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị vật lý trị liệu áp xe vú ở phụ nữ cho con bú tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 102 phụ nữ cho con bú bằng sữa mẹ bị áp xe vú và điều trị vật lý trị liệu từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2023 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Bệnh nhân được can thiệp vật lý trị liệu chiếm tỷ lệ 64,7% và tỷ lệ điều trị sóng ngắn là 60,8%. Thời gian vật lý trị liệu chủ yếu từ 4-7 ngày 84,8%. Tỷ lệ khỏi bệnh là 92,4%. Bệnh nhân có sẹo liền tốt chiếm 93,1% và bệnh nhân tiếp tục cho con bú cả 2 bên chiếm 87,3%. Có sự khác biệt giữa tỷ lệ khỏi bệnh, sẹo liền tốt và tiếp tục cho con bú cả 2 bên sau điều trị với số ngày điều trị. Kết luận: Loại hình vật lý trị liệu không làm thay đổi hiệu quả điều trị. Thời gian vật lý trị liệu có liên quan tới hiệu quả điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Irusen H, Rohwer AC, Steyn DW, Young T. Treatments for breast abscesses in breastfeeding women. The Cochrane database of systematic reviews. Aug 17 2015;2015(8):Cd010490. doi:10. 1002/14651858.CD010490.pub2
2. Patani N, MacAskill F, Eshelby S, et al. Best-practice care pathway for improving management of mastitis and breast abscess. Journal of British Surgery. 2018;105(12):1615-1622.
3. Rimoldi SG, Pileri P, Mazzocco MI, et al. The Role of Staphylococcus aureus in Mastitis : A Multidisciplinary Working Group Experience. Journal of human lactation: official journal of International Lactation Consultant Association. Aug 2020; 36(3): 503-509. doi:10.1177/ 0890334419876272
4. Kataria K, Srivastava A, Dhar A. Management of lactational mastitis and breast abscesses: review of current knowledge and practice. The Indian journal of surgery. Dec 2013;75(6):430-5. doi:10.1007/s12262-012-0776-1
5. Lam E, Chan T, Wiseman SM. Breast abscess: evidence based management recommendations. Expert review of anti-infective therapy. Jul 2014; 12(7): 753-62. doi: 10.1586/ 14787210. 2014.913982
6. Cooper BB KD. Physical therapy intervention for treatment of blocked milk duct in lactating women. J Women's Health Phys Ther. 2015; 39(3):115-126.
7. Anh ĐT. Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị áp xe vú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trường Đại học Y Hà Nội; 2021.
8. Hằng ĐTV. Nghiên cứu tắc tuyến sữa ở phụ nữ sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trường Đại học Y Hà Nội; 2017.