TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023

Lưu Văn Tường1, Đỗ Thị Thu Hương1, Đinh Diệu Hồng1,, Nguyễn Thị Minh Huyền1, Phùng Hữu Đại1
1 Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thói quen vệ sinh răng miệng và tình trạng viêm lợi ở học sinh lớp 8 trường liên cấp Hermann Gmeiner, Hà Nội, năm 2023. Đối tượng và phương pháp: 57 học sinh khối lớp 8 tại trường liên cấp Hermann Gmeiner, Hà Nội, năm 2023. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: 100% học sinh có chải răng hàng ngày, trong đó 42,1% có súc miệng và 38,6 % có sử dụng chỉ nha khoa. Tỷ lệ học sinh chải răng hai lần/ngày trở lên cao (87,7%). Đa số học sinh lớp 8 không đi khám răng miệng định kỳ (49,1 %). Tỷ lệ viêm lợi khá cao (59,6 %), và chủ yếu học sinh bị viêm lợi ở mức độ nhẹ (50,9% tổng số).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quách Huy Chức (2013), "Thực trạng bệnh sâu răng , viêm lợi ở học sinh cơ sở Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội Năm 2012-2013"
2. Nguyễn Anh Sơn (2019), "Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi, hiệu quả can thiệp ở học sinh lớp 6 một số trường trung học cơ sở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc", Luận án tiến sĩ y học.
3. Lê Thị Hồng Phương (2012), "Đánh giá tình trạng viêm lợi của học sinh trường trung học cơ sở Thành Công, Hà Nội.
4. Thanva Y. (2020), "Thực trạng sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thực hành chăm sóc răng miệng của học sinh trường Phiavat, Viêng Chăn Lào, 2019-2020".
5. Trần Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2021), "Thực trạng bệnh viêm lợi và vệ sinh răng miệng của học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội năm 2020". 506(2).
6. Shyagali T.R. và Bhayya D.P. (2010), "Study of oral hygiene status and prevalence of gingival diseases in 10-12-year-old school children in Sholapur City, India". Nigerian Dental Journal, 18(1).