HIỆU QUẢ KẾT HỢP SÓNG XUNG KÍCH TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN

Lâm Thùy Mai1, Phạm Văn Minh1,, Phan Huy Quyết1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả kết hợp sóng xung kích trong phục hồi chức năng bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022-2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu can thiệp lâm sàng có nhóm chứng cho 64 bệnh nhân được chẩn đoán viêm quanh khớp vai thể đơn thuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 7/2022 đến tháng 7/ 2023. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm can thiệp và nhóm chứng, được điều trị trong 4 tuần, đánh giá chức năng khớp vai theo thang điểm Constant-Murley tại thời điểm nhập viện và sau 4 tuần điều trị. Kết quả: Đa số bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần trong nghiên cứu ở tuổi trên 60 (chiếm 70,3%), nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn (54,7%). Sau 4 tuần điều trị thấy có sự cải thiện về chức năng khớp vai theo thang điểm Constant-Murley ở cả nhóm can thiệp và nhóm chứng, tuy nhiên sự cải thiện ở nhóm can thiệp (điều trị bằng sóng xung kích kết hợp các phương pháp vật lý trị liệu) tốt hơn nhóm chứng bao gồm đau, hoạt động hàng ngày, động tác nâng khớp vai, dạng khớp vai, xoay ngoài khớp vai, xoay trong khớp vai, lực khớp vai cũng như điểm tổng khớp vai theo thang điểm Constant-Murley (p<0,05). Kết luận: Điều trị kết hợp sóng xung kích với các phương pháp vật lý trị liệu trong bệnh lý viêm quanh khớp vai đem lại hiệu quả phục hồi chức năng khớp vai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2015), Bệnh học cơ xương khớp nội khoa, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Bindu S, Mazumder S and Bandyopadhyay U (2020), Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective, Biochem Pharmacol, 180, 114147.
3. Constant CR, Murley AH (1987), A clinical method of functional assessment of the shoulder. Clin Orthop, 160–164.
4. Phạm Hồng Vân (2018), Đánh giá cải thiện tầm vận động khớp vai dưới ảnh hưởng của điện châm kết hợp sóng xung kích trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần, Tạp chí Y học Việt Nam, 24–29.
5. Vomd O, Vergara Jm, Oliveira VFD et al (2021), Extracorporeal shockwave therapy in shoulder injuries: prospective study, Acta Ortop Bras, 29(5), 268–273.
6. Nguyễn Phương Sinh (2018), Kết quả bươc đầu ứng dụng sóng xung kích trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Tạp chí Y học Việt Nam, 160–165.
7. Jain TK and Sharma NK (2014), The effectiveness of physiotherapeutic interventions in treatment of frozen shoulder/adhesive capsulitis: A systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil, 27(3), 247–273.
8. Galasso O (2012), Short-term outcomes of extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic non-calcific tendinopathy of the supraspinatus: a double-blind, randomized, placebo- controlled trial. BMC Musculoskelet Disord.