NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CỨNG TỪ CAO DƯỢC LIỆU DÂY THÌA CANH (GYMNEMA SYLVESTRE ((RETZ.) R. BR. EX SCHULT.), APOCYNACEAE) HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Trần Thị Oanh1,, Hồ Thị Dung1, Trương Chiến Thắng1, Lê Thị Ánh Dương1
1 Trường Đại học Y Khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dây thìa canh (Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schult) có tác dụng hạ đường huyết, giúp tăng tiết insulin, tăng hoạt lực của insulin, tác động lên tế bào beta và có khả năng phục hồi chức năng tuyến tuỵ. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu bào chế viên nang cứng từ cao dược liệu dây thìa canh (Gymnema sylvestre ((Retz.) R. Br. Ex Schult.), Apocynaceae), kiểm nghiệm chất lượng của viên nang cứng trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Dây thìa canh, mướp đắng rừng, giảo cổ lam thu hái tại Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An; Nghiên cứu thực nghiệm và kiểm nghiệm các tiêu chuẩn viên nang cứng theo dược điển Việt Nam V. Kết quả: Công thức bào chế viên nang dây thìa canh cho lô 1000 viên bao gồm: Cao khô dây thìa canh 300g, cao khô giảo cổ lam 30g, bột mướp đắng rừng 30g, avicel 120g, bột talc 20g đóng gói nang số 0. Kiểm nghiệm các tiêu chuẩn: Độ đồng đều khối lượng, độ rã, định tính, định lượng đạt yêu cầu đề ra của tiêu chuẩn dược điển Việt Nam V. Kết luận: Viên nang chứa cao dây thìa canh đã được bào chế đạt yêu cầu về chất lượng viên nang, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, giúp hạ đường huyết, ổn định đường huyết, tăng tiết insulin; thuận tiện cho người tiêu dùng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. https://diabetesatlas.org/, Diabetes around the world in 2021. (Truy cập ngày 19/10/2023).
2. Baskaran, K., et al., Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients. J Ethnopharmacol, 1990. 30(3): p. 295-300.
3. Võ Văn Chi, Từ điển cây thuốc Việt Nam. NXB Y học, 2012.
4. Shanmugasundaram, E.R., et al., Possible regeneration of the islets of Langerhans in streptozotocin-diabetic rats given Gymnema sylvestre leaf extracts. J Ethnopharmacol, 1990. 30(3): p. 265-79.
5. Shanmugasundaram, E.R., et al., Use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus. J Ethnopharmacol, 1990. 30(3): p. 281-94.
6. Phan Xuân Diện, Trần Thị Oanh, Hồ Thị Dung và cộng sự, Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình chế biến sản phẩm cao, trà hoà tan từ cây dược liệu tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Dự án cấp Tỉnh., 2022.
7. Nguyễn Đăng Thoại and H.T. Quyên, Nghiên cứu bào chế viên nang chứa cao tô mộc (Lignum sappan). Y học Việt Nam, 2021. 2: p. 12-15.
8. Nguyễn Đăng Thoại., N.M.H., Khưu Mỹ Lệ, Nghiên cứu bào chế viên nang từ bài thuốc lục vị hoàn. Vietnam Medical Journal, 2021. 2.
9. Hội đồng dược điển Việt Nam., Dược điển Việt Nam. NXB Y Học., 2017.