NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XOẮN PHẦN PHỤ Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thị Hiền 1, Nguyễn Quảng Bắc2,
1 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
2 Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật xoắn phần phụ ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu hồi cứu mô tả. Kết quả: Tuổi thai < 12 tuần và 13-17 tuần có tỉ lệ 100% mổ nội soi, tuổi thai 18-22 tuần có 50% mổ nội soi. Trong số 95 thai phụ, có 93/95 (97,9%) trường hợp được phẫu thuật nội soi. Phương pháp phẫu thuật tháo xoắn và bóc u chiếm tỉ lệ lớn nhất với 43 trường hợp chiếm 43,2%. Trong nhóm nguyên nhân xoắn do u buồng trứng tỉ lệ bảo tồn buồng trứng là 88,4%, nhóm do buồng trứng kích thước to là 77,3%. Có 14 trường hợp được xử trí kết hợp  trong đó chọc hút u buồng trứng bên đối diện chiếm tỷ lệ cao nhất 9,5%. Kết quả giải phẩu bệnh 100% là lành tính, trong đó chủ yếu là nang thanh nước và nang bì chiếm 71,0%. Kết luận: Phẫu thuật nội soi xoắn phần phụ ở phụ nữ mang thai chiếm 97.9%, trong đó bảo tồn phần phụ là 86,3%, kết quả giải phẫu bệnh là lành tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Weitzman VN, DiLuigi AJ (2008).Prevention of recurrent adnexal torsion. Fertil Steril; Vol.90, No.5.
2. Yen CF, Lin SL (2009). Risk analysis of torsion and malignancy for adnexal masses during pregnancy. Fertil Steril; Vol.91, No.5,1895-1902.
3. Chang SD,Yen CF (2011).Surgical intervention for maternal ovarian torsion in pregnancy. Tawain J Obstet Gynecol; Vol.50, No. 4,933-936.
4. Nguyễn Đức Hà (2020), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u buồng trứng xoắn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Yair Daykan, Rona Bogin, Merav Sharvit, Zvi Klein, Dana Josephy, Meir Pomeranz, Nissim Arbib, Tal Biron-Shental, Ron Schonman. The Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2018; doi.org/10.1016/j.jmig.2018.04.015.
6. Trần Thị Tâm (2019), Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn ngoài thời kỳ thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm (2016-2018)” , Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Phạm Văn Soạn (2016), “Nghiên cứu về khối u buồng trứng xoắn ngoài thời kỳ thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 5 năm (2011-2015)”, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.