KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI 6 BỆNH VIỆN QUÂN Y KHU VỰC PHÍA BẮC

Lưu Quang Minh 1, Bùi Trọng Dương 2, Lê Vương Quý 1, Thạch Thị Ngọc Khanh 1, Nguyễn Trọng Tuyển 1,
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá cơ sở vật chất được sử dụng trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp (acute ischemic stroke-AIS) tại 6 Bệnh viện quân y khu vực Phía Bắc năm 2022. Đối tượng và phương pháp: thiết kế nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Tiến hành đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn và công nghệ thông tin được các nhóm cấp cứu AIS sử dụng tại 6 Bệnh viện Quân y khu vực phía Bắc. Kết quả: Tất cả 6 bệnh viện đã thành lập được đơn vị cấp cứu đột quỵ đảm bảo theo thông tư 47/2016/ TT-BYT. Tất cả 6 bệnh viện đều đảm bảo các trang thiết bị cấp cứu bệnh nhân cơ bản như xe cấp cứu chung, giường bệnh, monitor theo dõi, siêu âm Duplex ngoài sọ, điện tim, siêu âm tổng quát, máy thở, máy sốc điện, bơm tiêm điện, trang thiết bị phục hồi chức năng... Không có bệnh viện nào có xe cấp cứu chuyên dụng, monitoring di dộng, siêu âm doppler xuyên sọ cho đột quỵ. Chỉ có 33,3% bệnh viện có Holter điện tim, Holter huyết áp và siêu âm tim qua thực quản, 50% bệnh viện có máy chụp DSA. 66,7% bệnh viện có máy chụp CLVT tối thiểu 16 dãy và MRI. Chỉ có 33,3% bệnh viện có máy hút trung tâm. Đa số các bệnh viện thực hiện được kỹ thuật tiêu sợi huyết chiếm 83,3%, chỉ 2 bệnh viện có thể thực hiện được can thiệp mạch thần kinh chiếm tỷ lệ 33,33% và 1 bệnh viện thực hiện được kỹ thuật phẫu thuật thần kinh đột quỵ chiếm tỷ lệ 16,67%. Về trang thiết bị CNTT, chất lượng máy chủ cấp 1 chỉ chiếm 34,48%, số lượng máy trạm 1053 máy, trong đó hơn nửa máy trạm là cấp 3 (66,67%). Kết luận: 6 bệnh viện Quân y khu vực phía Bắc cơ bản đảm bảo trang thiết bị phục vụ cấp cứu bệnh nhân theo thông tư 47/2016/ TT-BYT.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế, Thông tư quy định về việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 2016
2. Hess D. C. and Audebert H. J., The history and future of telestroke, Nat Rev Neurol. 9(6), 2013 pp. 340-50.
3. Nilanont Yongchai, Chanyagorn Pornchai và cộng sự, Comparing performance measures and clinical outcomes between mobile stroke units and usual care in underserved areas, Neurological Sciences. 44(4), 2023, pp. 1261-1271.
4. Powers William J., Rabinstein Alejandro A. và cộng sự, Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. 50(12), 2019, pp. e344-e418.
5. Romoli M., Paciaroni M. và cộng sự, Mothership versus Drip-and-Ship Model for Mechanical Thrombectomy in Acute Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis for Clinical and Radiological Outcomes, J Stroke. 22(3), 2020, pp. 317-323.
6. Widimský Petr, Stetkarova I. và cộng sự, Interdisciplinary cooperation for a maximum acceleration of availability of modern therapy for ischemic stroke for all patients in need of endovascular thrombectomy, Vnitrni lekarstvi. 65, 2019, pp. 606-609.