TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Văn Minh Phạm1,, Thị Kiều Loan Phan 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Suy giảm nhận thức do chấn thương sọ não có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực bao gồm chú ý, ngôn ngữ, trí nhớ, nhận thức tri giác và chức năng điều hành. Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả phục hồi chức năng nhận thức trên người bệnh chấn thương sọ não. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, so sánh kết quả trước và sau can thiệp trên 33 bệnh nhân bệnh nhân chấn thương sọ não trên 18 tuổi vào điều trị nội trú tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. Kết quả và kết luận: Bệnh nhân chấn thương sọ não chủ yếu là nam giới chiếm tỷ lệ 78,8%, nữ giới chiếm 21,2%, tỷ lệ nam/nữ là 3.71/1.  Độ tuổi và giới tính không ảnh hưởng đến phục hồi chức năng nhận thức của bệnh nhân chấn thương sọ não (p> 0,05). Những bệnh nhân có thời gian mắc bệnh dưới 6 tháng và trên 6 tháng không ảnh hưởng đến PHCN nhận thức của bệnh nhân chấn thương sọ não (p> 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Coronado V, McGuire L, Faul M, et al (2012). Epidemiology and public health issues. In: Brain Injury Medicine: Principles and Practice. Published online.
2. Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não, Nhà Xuất Bản Y Học, Hà Nội.; 2018.
3. Arciniegas DB, Held K, Wagner P (2002). Cognitive Impairment Following Traumatic Brain Injury. Curr Treat Options Neurol. 4(1):43-57.
4. Nguyễn Tuấn Anh và Lưu Sỹ Hùng (2017). Nghiên cứu hình thái học của tổn thương dập não do tai nạn giao thông đường bộ qua giám định pháp y. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.
5. Hoffman JM, Lucas S, Dikmen S, Temkin N (2020). Clinical Perspectives on Headache After Traumatic Brain Injury. PM R. 12(10):967-974.
6. Al Yazeedi W, Venkatachalam L (2010). Factors Influencing Rehabilitation Outcome in Adult Traumatic Brain Injury in Qatar. Published online.
7. Niemeier JP, Perrin PB, Holcomb MG, et al (2014). Gender Differences in Awareness and Outcomes During Acute Traumatic Brain Injury Recovery. J Womens Health. 23(7):573-580.
8. Demir Y, Köroğlu Ö, Tekin E, et al (2019). Factors affecting functional outcome in patients with traumatic brain injury sequelae: Our single-center experiences on brain injury rehabilitation. Turk J Phys Med Rehabil. 65(1):67.