Quay trở lại chi tiết bài báo PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN Tải xuống Tải xuống PDF