KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN CHUÔI DÀI KHÔNG XI MĂNG ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở BỆNH NHÂN TRÊN 80 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Lê Quang Vũ1,, Đào Xuân Thành1,2, Nguyễn Văn Hoạt2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gãy liên mấu chuyển xương đùi (LMCXĐ) là loại gãy xương khá thường gặp. Phẫu thuật thay khớp háng được chỉ định cho những trường hợp gãy liên mấu chuyển không vững ở người già, loãng xương nặng, cho phép bệnh nhân vận động sớm, rút ngắn thời gian nằm viện. Mục tiêu: Đánh giá kết quả thay khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng ở bệnh nhân trên 80 tuổi gãy liên mấu chuyển xương đùi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang, ở 37 bệnh nhân trên 80 tuổi gãy liên mấu chuyển xương đùi, được phẫu thuật thay khớp háng bán phần không xi măng tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, lấy hồ sơ bệnh án, thu thập thông tin theo bệnh án nghiên cứu, đánh giá kết quả lâm sàng và Xquang sau mổ. Kết quả: Kết quả lâm sàng theo thang điểm Harris trung bình đạt 80,75 ± 9,48, tốt và rất tốt là 64,86%. Kết quả X quang sau mổ: độ áp khít chuôi khớp trên 80% chiếm tỷ lệ 97,3%; chênh lệch chiều dài chi < 1cm chiếm 83,78 %. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình là 6,7 ± 1,19 ngày. Thời gian tập đi lại chịu trọng lực trung bình là 5,05 ± 1 ngày. Kết luận: Phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi là một trong những giải pháp hiệu quả cho người cao tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Phúc. Chấn Thương Chỉnh Hình. Nhà xuất bản Y học; 2004.
2. Zhu LJ, Li XF, Liu C, Lyu CY. Clinical analysis of LPFP, PFNA and BPH in treating femoral intertrochanteric fractures in elderly patients. Zhongguo Gu Shang. 2017;30(7):607-611. doi:10. 3969/j.issn.1003-0034.2017.07.005
3. Tu D, Liu Z, Yu Y, Xu C, Shi X. Internal Fixation Hemiarthroplasty in the Treatment of Unstable Intertrochanteric Fractures in the Elderly: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Orthopaedic Surgery. 2020;12(4): 1053-1064. doi: 10.1111/ os.12736
4. Dung TT, Hieu ND, Son LM, Dinh TC, Dinh TC. Primary Cementless Bipolar Long Stem Hemiarthroplasty for Unstable Osteoporotic Intertrochanteric Fracture in the Elderly Patients. Open Access Maced J Med Sci. 2019;7(24):4342-4346. doi:10.3889/oamjms.2019.388
5. Mao Q, Zhang Y, Hua J, He B. Mid-Term Follow-Up Results After Hemiarthroplasty Using Long Femoral Stem Prosthesis (Peerless-160) for Intertrochanteric Fractures in Octogenarians. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2023;14: 21514593231184314. doi :10.1177 /21514593231184314
6. Munde SL. Functional Evaluation of Cemented Bipolar Hemiarthroplasty in unstable intertrochanteric fracture femur: A Prospective Study. IJOTSS. 2019;5(1): 94-99. doi:10.47618/ IJOTSS/v5i1.29
7. Gashi YN, Elhadi AS, Elbushra IM. Outcome of Primary Cemented Bipolar Hemiarthroplasty compared with Dynamic Hip Screw in Elderly Patients with Unstable Intertrochanteric Fracture. Malays Orthop J. 2018;12(1):36-41. doi:10.5704/MOJ.1803.007
8. Nguyễn Mạnh Linh. Đánh Giá Kết Quả Phẫu Thuật Thay Khớp Háng Bán Phần Không Xi Măng Điều Trị Gãy Liên Mẫu Chuyển Xương Đùi ở Bệnh Nhân Trên 80 Tuổi. Luận văn Thạc sỹ y học. Đại học Y Hà Nội; 2020. https://dulieuso.hmu. edu.vn/handle/hmu/1259?locale=vi
9. Yarashi T. Leg length discrepancy after cemented hip hemiarthroplasty. Injury Extra. 2010;41(12): 208. doi: 10.1016/j.injury. 2010. 07.204
10. Suh YS, Nho JH, Kim SM, Hong S, Choi HS, Park JS. Clinical and Radiologic Outcomes among Bipolar Hemiarthroplasty, Compression Hip Screw and Proximal Femur Nail Antirotation in Treating Comminuted Intertrochanteric Fractures. Hip Pelvis. 2015;27(1): 30. doi: 10.5371/hp. 2015.27. 1.30