ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHÍN TRẮNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO SỬ DỤNG LASER FEMTO Z8

Cung Hồng Sơn 1, Lê Quang Trung 2
1 Bệnh viện Mắt Trung ương
2 Bệnh viện Mắt Hồng Sơn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị đục thủy tinh thể (TTT) chín trắng bằng phẫu thuật phaco sử dụng laser femto Z8. Đối tượng và phương pháp: 59 mắt đục TTT chín trắng có chỉ định phẫu thuật phaco sử dụng laser femto Z8 của 59 bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn trong thời gian từ tháng 08/2022 đến tháng 4/2023. Nghiên cứu lâm sàng mô tả tiến cứu tất cả các bệnh nhân phẫu thuật phaco sử dụng laser femto Z8 trong thời gian 3 tháng. Kết quả: Tỷ lệ giới nam/ nữ trong nghiên cứu xấp xỉ 1.27/1. Tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu là 64.29 ± 13.9 tuổi (lớn tuổi nhất là 92 tuổi, nhỏ nhất là 19 tuổi). Sau phẫu thuật và thời gian theo dõi 03 tháng, không phát hiện các biến chứng nặng như: xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, phù hoàng điểm dạng nang. Các biến chứng khác xảy ra với tỉ lệ rất nhỏ: tăng nhãn áp 2/59 (3.4%), viêm màng bồ đào 1/59 (1.7%). Tất cả các trường hợp đều cải thiện thị lực sau phẫu thuật 1 tuần và có thị lực ổn định sau 1 tháng. Kết quả thị lực LogMAR chỉnh kính tối đa trung bình sau phẫu thuật 3 tháng là 0.19 ± 0.01 (Cao nhất là 0.1 (20/25). Nhãn áp trước phẫu thuật của 59 mắt đều trong giới hạn bình thường; sau phẫu thuật 7 ngày có 2 trường hợp tăng nhãn áp (3.4%), còn lại trong giới hạn bình thường. Kết luận: Điều trị đục thủy tinh thể chín trắng bằng phẫu thuật phaco sử dụng laser femto Z8 rất an toàn, 100% kết quả thị lực tăng sau phẫu thuật, không có các biến chứng nặng, can thiệp dễ dàng và làm tăng kết quả thành công của phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Minh; Chất lượng và hình dáng thủy tinh thể nhân tạo quyết định đến hiện tượng đục bao sau, Tạp chí y học thực hành. 2001; (12): 50 - 52.
2. Figueiredo C.G., Figueiredo J., and G.B. Figueiredo, Brazilian technique for prevention of the Argentinean flag sign in white cataract. J Cataract Refract Surg, 2012; 38(9): 1531-6.
3. Soon-Phaik Chee; Femtosecond laser-assisted cataract surgery for the white cataract, 2019.
4. Apple J. D., Solomon D. K. Posterior Capsule Opacification. Survey of Ophthalmology, Major Review, USA, 1994; 37(2), 73-104.
5. Ina Conrad-Hengerer, Fritz H Hengerer. Femtosecond laser-assisted cataract surgery in intumescent white cataracts, Ina Conrad-Hengerer, 2013.
6. Offret H, Badarani N. Cristallin et zonule: anatomie et ultra- structure, Encyclopedie Medico-Chirurgicale, Ophthalmologie, 21003G, Paris, France,1990; 1-8.
7. Zoltan Z Nagy. Complications of femtosecond laser-assisted cataract surgeryJanuary 2014 Journal of Cataract and Refractive Surgery 40(1):20-8
8. Bojan Pajic; Cataract Surgery Performed by High Frequency LDV Z8 Femtosecond Laser: Safety, Efficacy, and Its Physical Properties, 2017.