KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL VÀ CARBOPLATIN BƯỚC 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Thu Trang1, Đỗ Anh Tú 1,
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả hóa trị phác đồ Paclitaxel và Carboplatin bước 1 trên bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn IV tại bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu được thực hiện trên 54 người bệnh ung thư thực quản giai đoạn IV trong thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng với điều trị là 51,8% (đáp ứng một phần là 44,4% và đáp ứng toàn bộ là 7,4%). Các triệu chứng nuốt nghẹn, đau khi nuốt, sặc được cải thiện sau điều trị. Các tác dụng không mong muốn hay xảy ra gồm buồn nôn, nôn, rụng tóc. Tác dụng phụ trên huyết học có tỷ lệ thấp và có thể kiểm soát được. Kết luận: Phác đồ điều trị này nên được áp dụng phổ biến hơn trong điều trị người bệnh ung thư thực quản giai đoạn IV do tình an toàn và dung nạp tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung, H., et al., Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin, 2021. 71(3): p. 209-249.
2. International Agency for Research on Cancer, VietNam - Global Cancer Observatory. 2020.
3. Keresztes, R.S., et al., Preoperative chemotherapy for esophageal cancer with paclitaxel and carboplatin: results of a phase II trial. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2003. 126(5): p. 1603-1608.
4. de Man, F.M., et al., Efficacy and Toxicity of Weekly Carboplatin and Paclitaxel as Induction or Palliative Treatment in Advanced Esophageal Cancer Patients. Cancers (Basel), 2019. 11(6).
5. Wang, H., et al., A phase II study of paclitaxel, carboplatin, and radiation with or without surgery for esophageal cancer. J Thorac Oncol, 2007. 2(2): p. 153-7.
6. Nguyễn Đức Lợi, Đánh giá hiệu quả của hóa xạ trị gia tốc đồng thời trong điều trị ung thư thực quản giai đoạn III, IV bệnh viện K. Tạp chí Y học Việt Nam, 2018. 471(Số chuyên đề ung thư): p. 48-55.
7. Noronha, V., et al., Clinical Outcome in Definitive Concurrent Chemoradiation With Weekly Paclitaxel and Carboplatin for Locally Advanced Esophageal and Junctional Cancer. Oncol Res, 2016. 23(4): p. 183-95.
8. Joseph, D.M., et al., Chemoradiation with Weekly Paclitaxel and Carboplatin in Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Prospective Study. South Asian J Cancer, 2021. 10(3): p. 151-154.