ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH MẠC TREO TRÀNG DƯỚI BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH ĐẠI TRÀNG TRÁI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA - TRỰC TRÀNG CAO TẠI BỆNH VIỆN K

Chử Quốc Hoàn 1,
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật vét hạch Mạc treo tràng dưới bảo tồn động mạch Đại tràng trái điều trị ung thư đại tràng Sigma trực tràng tại Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp: 48 bệnh nhân được chẩn đoán sau mổ là ung thư đại tràng Sigma - trực tràng cao, được phẫu thuật cắt đoạn đại tràng Sigma – trực tràng, vét hạch đến gốc động mạch Mạc treo tràng dưới bảo tồn động mạch Đại tràng trái. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 59,7 tuổi; nam chiếm 52,1% và nữa chiếm 47,9%. 52,1% bệnh nhân có u chiếm hơn nửa chu vi trên nội soi. Đánh giá sau mổ tỉ lệ các nhóm T1 là 10,4%, T2 chiếm 16,7%, T3 12,5%, T4a 56,2% và T4b 4,2%. Số lượng hạch trung bình vét được là 15,0 hạch. Tỉ lệ hạch di căn 41,7% và chưa di căn hạch chiếm 58,3%. Thời gian phẫu thuật trung bình 96,5 phút và nằm viện trung bình 7,3 ngày. Không có bệnh nhân gặp tai biến biến chứng trong mổ. Sau mổ không gặp trường hợp nào xuất hiện chảy máu sau mổ, rò bục miệng nối, tắc ruột sau mổ. Không gặp trường hợp nào tử vong hoặc mổ lại trong 30 ngày sau mổ. Sau thời gian theo dõi trung bình 12,1 tháng không phát hiện trường hợp nào tái phát, tử vong. Kết luận: phẫu thuật vét hạch Mạc treo tràng dưới bảo tồn động mạch Đại tràng trái trong điều trị ung thư đại tràng Sigma trực tràng cao là kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, bước đầu cho kết quả tốt cả về ngoại khoa khi ghi nhận tỉ lệ tai biến, biến chứng thấp cũng như kết quả tốt về ung thư học.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zakari Shaibu, Zhihong Chen. Meta-AnalysisThe difference between preserving and non-preserving left colic artery for low rectal cancer: a meta-analysis. International Surgery Journal, 2021Jan;8(1):427-435
2. Koji Yasuda, Kazushige Kawai, Akihiro Sako and Toshiaki Watanabe. Level of arterial ligation in sigmoid colonand rectal cancer surgery. World Journal of Surgical Oncology (2016) 14:99
3. T. Watanabe, K. Muro, Y. Ajioka, et al. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2016 for the treatment of colorectal cancer. (1437-7772 (Electronic)).
4. Yoshiaki Maeda, T. Shinohara, Tomonori Hamanda. The Oncologic Outcomes of Inferior Mesenteric Artery-Preserving Laparoscopic Lymph Node Dissection for Upper-Rectal or Sigmoid Colon Cancer, Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. , part A, November 2018.
5. Mitsugu Sekimoto • Ichiro Takemasa • Tsunekazu Mizushima • Masataka Ikeda • Hirofumi Yamamoto • Yuichiro Doki • Masaki Mori. Laparoscopic lymph node dissection around the inferior mesenteric artery with preservation of the left colic artery. Surgical Endoscopy • March 2011
6. Trương Vĩnh Quý (2018). Đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấp bằng phẫu thuật nội soi có bảo tồn cơ thắt, Luận án Tiến sỹ y học, Đại học Y dược Huế.
7. Jiang JK, Yang SH and Lin JK (2005). Transabdominal anastomosis after low anterior resection: a prospective, randomized, controlled trial comparing long-term results between side-to-end anastomosis and colonic J-pouch. Dis Colon Rectum 48: 2100-2110.
8. Macchado M, Nygren J, Goldman S and Ljungqvist O (2003). Similar outcome after colonic pouch and side-to-end anastomosis in low anterior resection for rectal cancer. A prospective randomized trial. Ann Surg 238: 214-220