THỰC TRẠNG THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYÊN QUANG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

Trần Thị Hoài Thanh1,, Hoàng Hà2
1 Trường Đại học Trà Vinh
2 Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định thực trạng thừa cân béo phì và các yếu tố liên quan ở học sinh trường Tiểu học Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận năm 2023. Phương pháp: thiết kế nghiên cứu cắt ngang, tổng số 545 học sinh tại trường Tiểu học Tuyên Quang. Kết quả: Thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh trường Tiểu học là 48,3%. Học sinh 10 tuổi có nguy cơ TCBP gấp 3,138 lần so với học sinh 7 tuổi (OR=3,318, KCT 95%: 1,744-5,645, p<0,001). Học sinh 11 tuổi có nguy cơ TCBP gấp 2,155 lần so với học sinh 7 tuổi (OR=2,155, KCT 95%: 1,185-3,918, p=0,012). Học sinh ăn 4 lần bữa ăn phụ có nguy cơ TCBP gấp 6,642 lần so với học sinh ăn 1 lần (OR=6,642, KCT 95%: 2,448-18,019, p<0,001). Học sinh ăn uống bình thường có nguy cơ TCBP gấp 1,9 lần so với học sinh ăn chậm (OR=1,9, KCT 95%: 1,015-3,556, p=0,045). Kết luận: Thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh trường Tiểu học Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận năm 2023 là cao. Do đó, nhà trường nên thiết lập một hệ thống theo dõi và đánh giá thể trạng của học sinh thường xuyên. Điều này giúp nhận biết sớm các trường hợp thừa cân béo phì và áp dụng biện pháp can thiệp kịp thời.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Xuân Ngọc. Thực trạng và hiệu quả can thiệp thừa cân, béo phì của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Hà Nội. Luận án tiến sĩ dinh dưỡng: Viện dinh dưỡng; 2013.
2. Spinelli A, et al. Prevalence of Severe Obesity among Primary School Children in 21 European Countries. Obes Facts. 2019;12(2):244-58.
3. Thibault H, et al. Prevalence and factors associated with overweight and obesity in French primary-school children. Public health nutrition. 2013;16(2):193-201.
4. Cáp Minh Đức và cộng sự. Thực trạng thừa cân béo phì của học sinh Trường Tiểu học Hồng Thái, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;146(10).
5. Chung YL, Rhie Y-J. Severe Obesity in Children and Adolescents: Metabolic Effects, Assessment, and Treatment. J Obes Metab Syndr. 2021;30(4):326-35.
6. Phạm Thiị Diệp và cộng sự. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân béo phì ở trẻ 6 -11 tuổi tại các trường tiểu học ở Thành phố Hải Dương năm 2018. Tạp chí Y học Dự phòng. 2021;30(8):35-40.
7. Lê Thị Thanh Hoa và cộng sự. Thực trạng thừa cân, béo phì ở học sinh hai trường tiểu học huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tạp Chí Y học Việt Nam. 2022;515(1).
8. Mai TMT, Pham NO, Tran TMH, Baker P, Gallegos D, Do TND, et al. The double burden of malnutrition in Vietnamese school-aged children and adolescents: a rapid shift over a decade in Ho Chi Minh City. European journal of clinical nutrition. 2020;74(10):1448-56.