ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN

Phạm Thị Quế1, Đỗ Anh Tú 1,, Trần Thắng 1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị và tính an toàn của phác đồ Regorafenib trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn tại bệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc 46 bệnh nhân ung thư đại trực tràng( UTĐTT)  giai đoạn muộn được điều trị Regorafenib tại bệnh viện K từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2023. Đánh giá tỷ lệ đáp ứng, sống thêm bệnh không tiến triển, sống thêm toàn bộ, tính an toàn và một số yếu tố tiên lượng liên quan đến hiệu quả điều trị của phác đồ. Kết quả: Từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2023 có 46 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn muộn được tuyển vào nghiên cứu. Tỷ lệ đáp ứng đạt:21,7 %. Tỷ lệ kiểm soát bệnh đạt: 39,1 %. Trung vị sống thêm bệnh không tiến triển (PFS) đạt 6,8 tháng. Trung vị sống thêm toàn bộ (OS) đạt 10,3 tháng. Các tác dụng không mong muốn trên hệ tạo huyết và ngoài hệ tạo huyết của phác đồ ít gặp. Thường gặp nhất là tác dụng phụ trên da và niêm mạc 91,3%. Kết luận: Điều trị phác đồ Regorafenib cho bệnh nhân UTĐTT giai đoạn muộn đạt kết quả tốt trong kiểm soát bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bray F Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A (2018), Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries, CA Cancer J Clin. Published online 12 September 2018 (http://dx.doi.org/10.3322/ caac.21492).
2. Gill S Blackstock AW, Goldberg RM. (2007), Colorectal cancer, Mayo Clin Proc. 82, 114-29.
3. Phase III CORRECT Trial of regorafenib for mCRC, Cancer Management and Research. 2020:12, 5365- 5372.
4. Phase III CONCUR Trial of regorafenib for mCRC, Lancet Oncol 2015; Vol16:6, 19-29.
5. Phase II ReDOS Trial of regorafenib for mCRC, Lancet Oncol 2019,Vol 20: 1070-82.
6. RWE CORRELATE - Real-world dosing of regorafenib (REG) in mCRC - Final results from the prospective, observational CORRELATE, Annal Oncology, Vol29:10, 463.
7. Phase III IMblaze370 Trial, Atezolizumab with or without cobimetinib vs regorafenib in previously treated mCRC, Lancet Oncol 2019.