ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TRỊ LIỆU KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN

Trần Thị Yến1,, Hoàng Thị Cúc 1, Nguyễn Doãn Phong1
1 Trường Đại học Y khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp siêu âm trị liệu kết hợp điện châm, xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp can thiệp lâm sàng, tiến cứu, so sánh trước và sau điều trị, có đối chứng trên 60 bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần. Kết quả: Sau 10 ngày điều trị, tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả điều trị tốt và khá của nhóm I chiếm 93,3%, trung bình chiếm 6,7 %, không có trường hợp nào xếp loại kém. Kết luận: Siêu âm trị liệu kết hợp điện châm, xoa bóp bấm huyệt có tác dụng tốt trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2016), Bệnh học cơ xương khớp nội khoa, Nhà xuất bản Y học, 163 - 175.
2. Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thị Ngọc Lan (2015), Phác đồ chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 225 - 231.
3. Nghiêm Thị Minh Thảo (2018), Đánh giá tác dụng của liệu pháp Kinh Cân trong điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Hiển (2017), Đánh giá hiệu quả của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” trong điều trị VQKV đơn thuần, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Lương Thị Dung (2014), Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng bài thuốc Quyên tý thang kết hợp điện châm và vận động trị liệu, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Vũ Thị Duyên Trang (2013), Đánh giá hiệu quả vận động trị liệu kết hợp vật lý trị liệu trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.