KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2022-2023

Cung Văn Chung 1,, Trịnh Xuân Tráng2
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
2 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường típ 2 ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 2022-2023. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 385 đối tượng nghiên cứu ĐTĐ típ 2 đang điều trị ngoại trú tại Phòng khám Nội tiết Đái tháo đường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 2022-2023. Kết quả: Tỉ lệ người bệnh đạt mức đường huyết mục tiêu là 60,3%. Tỉ lệ người bệnh kiểm soát đạt HbA1c mục tiêu là 52,2%. Tỉ lệ BN kiểm sát đạt mục tiêu LDL-C là 63,1%, HDL-C là 43,4%, Triglycerit là 42,4%. Kết luận: Tỉ lệ kiểm soát đa yếu tố đạt mục tiêu trong quản lý, điều trị bệnh nhân đái tháo đường còn thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dương Thị Mai Phương và các cộng sự. (2023), "Thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện nội tiết Trung Ương năm 2022", Tạp chí Y học Việt Nam, 527(1), tr. 373-377.
2. American Diabetes Association (2013), "Standards of Medical Care in Diabetesd 2013", Diabetes care, 36(Supplement 1), pp. S11-S66.
3. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. (1998), "Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33)", The lancet, 352, pp. 837-853.
4. Juarez R. Braga and et al. (2013), "Management of diabetes mellitus and associated cardiovascular risk factors in Brazil – the Brazilian study on the practice of diabetes care", Diabetology & Metabolic Syndrome, 5(1), pp. 46.
5. Đào Bích Hường (2014), Thực trạng kiểm soát đa yếu tố ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Võ Xuân Nội Hoàng Trung Vĩnh (2008), "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đái tháo đường tup 2 ở bệnh nhân lớn hơn 60 tuổi", 33(4), tr. 60-67.
7. Jin-Hee Jung and et al. (2015), "Current status of management in type 2 diabetes mellitus at general hospitals in South Korea", Diabetes & metabolism journal, 39(4), pp. 307-315.
8. Nguyễn Khánh Ly (2014), "Khảo sát tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu kiểm soát đa yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp điều trị ngoại trú tại bệnh viện tuyến quận", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 18(4), tr. 44 - 51.
9. Nguyễn Minh Sang (2006), Bước đầu nghiên cứu tình hình kiểm soát glucose máu ở các bệnh nhân đái tháo đường mới vào điều trị nội trú tại khoa Nội Tiết – Đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai, Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà nội, Hà nội.
10. Nguyễn Thị Nga (2015), Nghiên cứu thực trạng chăm sóc bệnh đái tháo đường nội trú tại bệnh viên Trung Ương Quân đội 108 năm 2015, Thăng Long University, Hà Nội.