ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC NEOMIL NANO LÊN TÌNH TRẠNG NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG, CÔNG THỨC MÁU, ALBUMIN HUYẾT THANH, NHẰM TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI GẦY (BMI<18,5) NHÓM TUỔI TRUNG NIÊN

Trần Đình Toàn 1,, Lại Văn Hoàn 1, Trần Hoàng Tùng 2, Bùi Thu Hà 1, Nguyễn Phương Thảo 3
1 Bệnh viện Hữu nghị
2 Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức
3 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả bổ sung thực phẩm dinh dưỡng y học Neomil Nano đến cải thiện tình trạng nhân trắc dinh dưỡng ở người gầy và đánh giá kết quả bổ sung thực phẩm dinh dưỡng y học Neomil Nano tới cải thiện: Công thức máu, Albumin huyết thanh. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp cộng đồng, so sánh trước sau. Kết quả: Sau 90 ngày sử dụng thực phẩm dinh dưỡng y học Neomil Nano các chỉ tiêu nhân trắc dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu đều tăng rõ rệt (p<0,05) Về các xét nghiệm huyết học công thức máu cho thấy sau thử nghiệm hồng cầu tăng (p<0,05). Số lượng hematocrit và hemoglobin tăng có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Thực phẩm dinh dưỡng y học Neomil Nano có giá trị sử dụng tốt cho những đối tượng gầy (BMI <18,5).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bailey KV, Ferro-Luzzi A (1995) Use of body mass index of adults in assessing individual and community nutritional status. Bull World Health Organ 73: 673–680.
2. Fraker P (2000) Impact of Nutritional Status on Immune Integrity, In: Gershwin ME, German JB, Keen CL (Eds.), Nutrition and Immunology: Principles and Practice, Totowa, NJ, Humana Press, 147–156.
3. Nam HY học dự phòng V Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu năng lượng trường diễn, thừa cân-béo phì ở người trưởng thành tại thành phố Hà Nội, năm 2016. Available from: http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2017/06/tinh-trang-dinh-duong-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-den-tinh-trang-thieu-nang-luong-o81E205F7.html.
4. Khan J, Chattopadhyay A, Shaw S (2023) Assessment of nutritional status using anthropometric index among older adult and elderly population in India. Sci Rep 13: 13015.
5. Cheskin LJ, Margolick J, Kahan S, et al. (2010) Effect of Nutritional Supplements on Immune Function and Body Weight in Malnourished Adults. Nutr Metab Insights 3: 25–35.