ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP KÉO GIÃN CỘT SỐNG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG

Trần Phương Đông 1,, Phan Thị Hồng Nhung 1
1 Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một bệnh hay gặp trên lâm sàng, ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ tỷ lệ ngày càng tăng do thói quen sinh hoạt trong cuộc sống hiện đại. Phương pháp: Bệnh biểu hiện bằng hai hội chứng chính là hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả cải thiện độ giãn cột sống thắt lưng và mức độ giảm chèn ép rễ thần kinh hông của phương pháp điện châm kết hợp kéo giãn cột sống thắt lưng. Kết quả: Bằng phương pháp nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước sau và có nhóm chứng trên tổng số 66 bệnh nhân sau 30 ngày điều trị đã đưa ra kết quả: độ giãn cột sống thắt lưng được cải thiện rõ rệt, mức độ chèn ép rễ thần kinh giảm. Đạt hiệu quả điều trị 90%. Kết luật: Phương pháp kết hợp điện châm và kéo giãn điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tốt hơn có ý nghĩa thống kê so với phương pháp kéo giãn đơn thuần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen W,Yang At, Dai MT. Fu QL (2009), Obervation on therapeutic effet of electrocacupuncture under continuous traction for treatment of lumbar disc herniation, Zhongguo Zhen Jiu, 29(12): 967-9.
2. Hồ Hữu Lương (2008), Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm, Nhà xuất bản Y học, 92-96, 135-137, 144-171.
3. Nguyễn Xuân Nghiên (2008), Phục hồi chứ năng Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 34-36, 165-171.
4. Nguyễn Tài Thu (1995), Tân châm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 7-114.