KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VẸO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG KỸ THUẬT BẮT VÍT QUA CUỐNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Trịnh Xuân Khánh1,, Hoàng Gia Du1, Đinh Mạnh Hải2, Nguyễn Văn Trung1, Vũ Xuân Phước1, Nguyễn Đức Hoàng1, Lê Đăng Tân1, Trịnh Minh Đức1
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng và chỉ số trên phim Xquang toàn bộ cột sống của người bệnh vẹo cột sống do thoái hóa trước và sau phẫu thuật bắt vít qua cuống chỉnh vẹo cột sống thắt lưng. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 36 người bệnh được chẩn đoán vẹo thoái hóa cột sống thắt lưng và điều trị bằng phẫu thuật bắt vít qua cuống thắt lưng chỉnh vẹo cột sống trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến 12/2022 tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống - Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Tuổi trung bình là 64,08 ± 7,6 tuổi. Tỷ lệ nữ giới chiếm 81%, nam giới chiếm 19%. Sự khác biệt về góc Cobb vẹo trước mổ 22,73 ± 6,5° và sau mổ là 2.92 ± 2.5°, độ ưỡn trung bình cột sống trước mổ là 21,4° sau mổ là 38.66 ± 9.02°. Điểm đau VAS tại cột sống thắt lưng, chi dưới, và chất lương cuộc sống bệnh nhân qua chỉ số ODI cải thiện rõ rệt sau mổ có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Phẫu thuật bắt vít qua cuống là phương pháp giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng, chất lượng cuộc sống của người bệnh đồng thời đem lại kết quả tốt trong phục hồi biến dạng cột sống trên Xquang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Schwab F, Dubey A, Gamez L, et al. Adult Scoliosis: Prevalence, SF-36, and Nutritional Parameters in an Elderly Volunteer Population: Spine. 2005; 30(9): 1082-1085. doi:10. 1097/ 01.brs.0000160842.43482.cd
2. Savage JW, Patel AA. Fixed Sagittal Plane Imbalance. Global Spine Journal. 2014;4(4):287-295. doi:10.1055/s-0034-1394126
3. Slattery C, Verma K. Classification in Brief: SRS-Schwab Classification of Adult Spinal Deformity. Clin Orthop Relat Res. 2018;476(9):1890-1894. doi:10.1007/s11999.0000000000000264
4. Ferrero E, Liabaud B, Henry JK, et al. Sagittal alignment and complications following lumbar 3-column osteotomy: does the level of resection matter? J Neurosurg Spine. 2017;27(5):560-569. doi:10.3171/2017.3.SPINE16357
5. Sabou S, Carrasco R, Verma R, Siddique I, Mohammad S. The clinical and radiological outcomes of multilevel posterior lumbar interbody fusion in the treatment of degenerative scoliosis: a consecutive case series with minimum 2 years follow up. J Spine Surg. 2019;5(4):520-528. doi: 10.21037/jss.2019.12.02
6. Kim KT, Jo DJ, Lee SH, Seo EM. Oblique retroperitoneal approach for lumbar interbody fusion from L1 to S1 in adult spinal deformity. Neurosurg Rev. 2018;41(1):355-363. doi:10. 1007/s10143-017-0927-8
7. Glassman SD, Bridwell K, Dimar JR, Horton W, Berven S, Schwab F. The impact of positive sagittal balance in adult spinal deformity. Spine (Phila Pa 1976). 2005;30(18):2024-2029. doi:10. 1097/01.brs.0000179086.30449.96
8. Sansur CA, Smith JS, Coe JD, et al. Scoliosis Research Society Morbidity and Mortality of Adult Scoliosis Surgery: Spine. 2011;36(9):E593-E597. doi:10.1097/BRS.0b013e3182059bfd