KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN NÃO BẰNG XẠ PHẪU VÀ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN

Nguyễn Hoàng Vũ1, Vũ Hồng Thăng1,2,, Nguyễn Công Hoàng2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não được điều trị bằng xạ phẫu kết hợp hóa trị phác đồ Paclitaxel-Carboplatin và đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 66 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não, được điều trị bằng xạ phẫu kết hợp hóa trị phác đồ Paclitaxel-Carboplatin tại Bệnh viện K từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023. Kết quả: Tuổi trung bình là 59,1 ± 8,4 tuổi, nam giới chiếm tỷ lệ 80,3%, đặc điểm lâm sàng: tăng áp lực nội sọ (71,2%), ho khan (63,6%), 18,1% không có triệu chứng thần kinh. Đặc điểm hình ảnh MRI sọ não: u ở bán cầu đại não (81,8%), 3 u (43,9%), kích thước trên 1cm (80,3%). Tỷ lệ đáp ứng khách quan toàn bộ là 31,8%, đáp ứng khách quan tại não là 72,9%. Tỷ lệ kiểm soát bệnh tại não là 92,4%. Trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển (PFS) là 7,6 tháng. Trung vị thời gian sống thêm không tiến triển tại não là 10,1 tháng. Kết luận: Xạ phẫu Gamma Knife kết hợp hóa trị phác đồ Paclitaxel-Carboplatin là phương pháp điều trị có hiệu quả tốt trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Văn Thái. Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hóa xạ trị. Luận văn tiến sĩ y học. Trường đại học Y Hà Nội; 2015.
2. Delattre JY, Krol G, Thaler HT, Posner JB. Distribution of brain metastases. Arch Neurol. 1988;45(7):741-744.
3. Edelman MJ, Belani CP, Socinski MA, et al. Outcomes associated with brain metastases in a three-arm phase III trial of gemcitabine-containing regimens versus paclitaxel plus carboplatin for advanced non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol Off Publ Int Assoc Study Lung Cancer. 2010;5(1):110-116.
4. Gerosa M, Nicolato A, Foroni R, Tomazzoli L, Bricolo A. Analysis of long-term outcomes and prognostic factors in patients with non-small cell lung cancer brain metastases treated by gamma knife radiosurgery. J Neurosurg. 2005;102 Suppl:75-80.
5. Moro-Sibilot D, Smit E, de Castro Carpeno J, et al. Non-small cell lung cancer patients with brain metastases treated with first-line platinum-doublet chemotherapy: Analysis from the European FRAME study. Lung Cancer Amst Neth. 2015;90(3).
6. Yamamoto M, Serizawa T, Higuchi Y, et al. A Multi-institutional Prospective Observational Study of Stereotactic Radiosurgery for Patients With Multiple Brain Metastases (JLGK0901 Study Update): Irradiation-related Complications and Long-term Maintenance of Mini-Mental State Examination Scores. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017;99(1):31-40.
7. Zhou C, Wu YL, Chen G, et al. BEYOND: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Phase III Study of First-Line Carboplatin/Paclitaxel Plus Bevacizumab or Placebo in Chinese Patients With Advanced or Recurrent Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2015;33(19):2197-2204.