ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Ở TRẺ EM

Hà Mạnh Tuấn1,
1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đã có những thay đổi về lâm sàng, nguyên nhân gây sốt rét trẻ em cũng như phương pháp điều trị. Đánh giá kết quả điều trị sốt rét trẻ em sẽ giúp cho khuyến cáo về việc kiểm soát bệnh hiệu quả. Phương pháp tiến hành: nghiên cứu mô tả loạt ca dựa trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi được chẩn đoán là sốt rét bằng phết máu ngoại vi hoặc xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên sốt rét nhập viện từ 01/ 01/2012 đến 30/ 01/ 2019. Kết quả: Có 47 trường hợp được đưa vào nghiên cứu. Tuổi mắc bệnh trung vị là 79 (49 – 137) tháng. Thời gian đáp ứng lâm sàng trung vị 2 (1-3) ngày; thời gian hết KSTSR trên phết máu trung vị là 3,5 (3 – 5) ngày. Thời gian điều trị thuốc kháng sốt rét ở bệnh nhân sốt rét nặng trung vị là 9,5 (6 – 12) ngày dài hơn so với sốt rét thường trung vị 4 (3 – 7) ngày. Tỷ lệ thành công trong điều trị là 97,9%. Kết luận: Đáp ứng của bệnh sốt rét trẻ em với điều trị là rất tốt. Cần phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn điều trị, lâm sàng và xét nghiệm để đạt kết quả như mong muốn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Amaratunga C, Sreng S, Suon S, et al. (2012), "Artemisinin-resistant Plasmodium falciparum in Pursat province, western Campuchia: A parasite clearance rate study", Lancet Infectious Diseases, 12, pp. 851–8.
2. Bộ Y tế (2016), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sốt rét, Hà Nội.
3. Kamal K, Ur Rahman M, Rizvi FH (2013), "Mode of Presentation and Susceptibility to Treatment of Malaria in Children at Thal, a Remote Area of KP, Pakistan", Annals of Pakistan Institute of Medical Sciences, 9 (2), pp. 74-77.
4. Lopera-Mesa TM, Doumbia S, Chiang S, et al. (2013), "Plasmodium falciparum clearance rates in response to artesunate in Malian children with malaria: Effect of acquired immunity", Journal of Infectious Diseases, 207, pp. 1655–63.
5. Pukrittayakamee S, Chantra A, Simpson JA, et al. (2000), "Therapeutic responses to different antimalarial drugs in vivax malaria", Antimicrobial Agents Chemotherapy, 44 (6), pp. 1680-5.
6. World Health Organization (2016), World Malaria Report, World Health Organization: Geneva