ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG BẰNG SÓNG XUNG KÍCH SAU MỘT THÁNG

Nguyễn Hoài Bắc1,, Nguyễn Cao Thắng1
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Rối loạn cương dương (RLCD) là một rối loạn tình dục phổ biến ở nam giới với tỉ lệ mắc gia tăng cùng với quá trình lão hóa. Trong các phương pháp điều trị RLCD, những phương pháp can thiệp không dùng thuốc đang ngày càng được nghiên cứu sâu rộng với hi vọng điều trị được nguyên nhân mạch máu và thần kinh dẫn đến rối loạn. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị RLCD bằng sóng xung kích cường độ thấp ngoài cơ thể (ESWT) nhằm đánh giá hiệu quả cũng như tính an toàn của phương pháp sau một tháng. Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 45,45 ± 10,18. BMI trung bình là 23,54 ± 2,4 kg/m2. Không có sự khác biệt giữa nhóm ESWT và nhóm chứng về các thang điểm EHS và IIEF trước nghiên cứu. Sau một tháng điều trị, nhóm ESWT có sự cái thiện về chức năng cương có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Các tác dụng phụ bao gồm khó chịu tại vị trí chạy sóng (10,52%) và phù nề dương vật (1,75%) nhưng không còn tồn tại sau một tháng điều trị. EWST là một phương pháp hiệu quả và an toàn để điều trị RLCD.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Aytaç, Mckinlay, và Krane (1999). The likely worldwide increase in erectile dysfunction between 1995 and 2025 and some possible policy consequences: ERECTILE DYSFUNCTION. BJU Int, 84(1), 50–56.
2. Anderson D., Laforge J., Ross M.M. và cộng sự. Male Sexual Dysfunction. Health Psychol Res, 10(3), 37533.
3. Corona G., Goulis D.G., Huhtaniemi I. và cộng sự. (2020). European Academy of Andrology (EAA) guidelines on investigation, treatment and monitoring of functional hypogonadism in males. Andrology, 8(5), 970–987.
4. Porst H. (2021). Review of the Current Status of Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy (Li-ESWT) in Erectile Dysfunction (ED), Peyronie’s Disease (PD), and Sexual Rehabilitation After Radical Prostatectomy With Special Focus on Technical Aspects of the Different Marketed ESWT Devices Including Personal Experiences in 350 Patients. Sex Med Rev, 9(1), 93–122.
5. Rosen R.C., Allen K.R., Ni X. và cộng sự. (2011). Minimal clinically important differences in the erectile function domain of the International Index of Erectile Function scale. Eur Urol, 60(5), 1010–1016.
6. Vardi Y., Appel B., Jacob G. và cộng sự. (2010). Can low-intensity extracorporeal shockwave therapy improve erectile function? A 6-month follow-up pilot study in patients with organic erectile dysfunction. Eur Urol, 58(2), 243–248.
7. Claes H.I.M., Andrianne R., Opsomer R. và cộng sự. (2012). The HelpED study: agreement and impact of the erection hardness score on sexual function and psychosocial outcomes in men with erectile dysfunction and their partners. J Sex Med, 9(10), 2652–2663.
8. Palmieri A., Arcaniolo D., Palumbo F. và cộng sự. (2021). Low intensity shockwave therapy in combination with phosphodiesterase-5 inhibitors is an effective and safe treatment option in patients with vasculogenic ED who are PDE5i non-responders: a multicenter single-arm clinical trial. Int J Impot Res, 33(6), 634–640.