ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT MỘT THÙY TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA NGUY CƠ THẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Nguyễn Minh An1,, Phan Hoài Nam2
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
2 Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt một thùy tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa nguy cơ thấp tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 30 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là 50,7 ± 8,1 tuổi; Đặc điểm khối u tuyến giáp trên siêu âm: TIRADS 5 chiếm tỷ lệ cao nhất là 66,7%, Kích thước u tuyến giáp trung bình trên siêu âm là 0,67 ± 0,22 cm, vị trí u thùy phải chiếm 56,7% u thùy trái chiếm 43,3%; Kết quả giải phẫu bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú chiếm tỷ lệ 90,0%, ung thư tuyến giáp thể nang chiếm 10,%;Thời gian phẫu thuật trung bình: 48,2 ± 7,5 phút; Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình là 6,3 ± 1,2 ngày; Biến chứng hay gặp nhất là tê bì da vùng mổ chiếm 13,3%, chảy máu sau mổ chiếm 3,3%; 100% số bệnh nhân khám lại không quan sát thấy nhu mô thùy tuyến giáp còn sót lại trên siêu âm. Kết quả chung sau phẫu thuật: tốt chiếm 93,3%, trung bình 6,7%. Kết luận: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt một thùy tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa nguy cơ thấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cho thấy: Thời gian phẫu thuật trung bình là 48,2 ± 7,5 phút; Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình là 6,3 ± 1,2 ngày; Kết quả chung sau phẫu thuật: tốt chiếm 93,3%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Hùng (2013) “Đánh giá kết quả điều trị ung thư tuyến giáp tại BV Tai Mũi Họng TW và BV Bạch Mai giai đoạn 2007 – 2013”. Luận văn Bác sĩ nội trú bệnh viện. Đại học Y Hà Nội.
2. Phạm Xuân Lượng (2016). Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Trung tâm ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, Trường Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
3. Lê Văn Long (2018). Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại bệnh viện K năm 2017, Luận văn thạc sĩ y học, Trường đại học Y Hà Nội.
4. Mai Thế Vương (2019) “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật của bệnh nhân ung thư tuyến giáp tại bệnh viện K”, Luận văn thạc sỹ Y Học, Đại học Y Hà Nội.
5. Đinh Ngọc Triều (2020), “Kết quả phẫu thuật nội soi cắt một thùy tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa nguy cơ thấp tại bệnh viện nội tiết trung ương”, Luân vă thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội
6. Trần Văn Thông (2014). Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
7. Arer I.M, Kus M, Akkapulu N et al (2017). Prophylactic oral calcium supplementation therapy to prevent early post thyroidectomy hypocalcemia and evaluation of postoperative parathyroid hormone levels to detect hypocalcemia: A prospective randomized study. Int J Surg, 38, 9 - 14.
8. Kim HK, Chai YJ, Dionigi G, Berber E, Tufano RP, Kim HY (2019), “Transoral Robotic Thyroidectomy for Papillary Thyroid Carcinoma: Perioperative Outcomes of 100 Consecutive Patients”. World journal of surgery. 43(4):1038-1046.