NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP

Đinh Việt Hùng1,, Huỳnh Ngọc Lăng1, Nguyễn Đình Khanh1
1 Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 34 bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp được điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103. Các bệnh nhân được khám bởi hai bác sĩ chuyên khoa tâm thần độc lập. Kết quả: 32,35% bệnh nhân có tiền sử bệnh lý trong thời kỳ mẹ mang thai với 54,55% người mẹ bị cúm. 35,29% bệnh nhân có tai biến sản khoa với  đẻ thiếu tháng chiếm tỷ lệ cao hơn cả (66,67%). Ngoài ra bệnh nhân tiền sử bệnh lý não chiếm tỷ lệ cao hơn (55,88%). Điện não đồ có sự thay đổi sóng alpha, theta và delta ở cả tần số, biên độ và năng lượng sóng. Đặt biệt kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy năng lượng sóng theta và delta có biến đổi rõ ràng lần lượt 72,56 ± 31,48 µV2/Hz; 61,25 ± 24,19µV2/Hz. Kết luận: Tiền sử mang thai, sản khoa, tổn thương não và điện não đồ có mối liên quan rõ rệt với triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phan Việt Nga (2002), “Nghiên cứu chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị ĐK toàn thể ở trẻ em (từ 6 đến 15 tuổi)”. Luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y.
2. Ngô Ngọc Tản (2005), Bệnh học tâm thần, NXB Quân đội nhân dân, trang 86-109.
3. Bùi Quang Huy (2022), Rối loạn tâm thần ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học, trang 173-193.
4. Huang C.Y., Dai Y.M., and Feng L.M., (2020), “The clinical characteristics of pregnant women with epilepsy in China”. Annals of Palliative Medicine, 9(5): 319-341.
5. Thijs R.D., Surges R., O'Brien T.J., et al. (2019), “Epilepsy in adults”. Lancet. 16; 393(10172):689-701.
6. Chu C. (2022), “Association between epilepsy and risk of depression: A meta-analysis”. Psychiatry Res; 312:114531.
7. Burke J., Gugger J., Ding K., et al. (2021), “Association of posttraumatic epilepsy with 1-year outcomes after traumatic brain injury”. JAMA Netw Open, 4(12): e2140191.
8. Pektezel D. L., Tezer F.I., and Saygi S., (2022), “Electroclinical spectrum of generalized paroxysmal fast activity in adults without epileptic encephalopathy”. Neurol Sci., 43(6): 3857-3866.