ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG XƯƠNG MÀO CHẬU TỰ THÂN CHO BỆNH NHÂN SAU DI CHỨNG CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Thịnh Thái1,, Nguyễn Thị Thu Hằng1, Vương Thi Tố Uyên2, Nguyễn Hồng Hà1
1 Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
2 Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ghép xương ổ xương ổ răng bằng xươn mào chậu tự thân cho bệnh nhân sau di chứng chấn thương hàm mặt. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả lâm sàng theo dõi dọc. Đối tượng nghiên cứu gồm 15 bệnh nhân bị tiêu xương ổ răng. Thời gian từ 01/2021 đến 03/2023. Kết quả: Trong 15 bệnh nhân có 11 bệnh nhân là nam chiếm 73,3%, có 4 bệnh nhân nữ chiếm 26,7%. Các bệnh nhân tiêu xương theo chiều ngang ở mức độ III chiếm 73,3% và mức độ II chiếm 26,7%. Kích thước trung bình xương ổ răng của nhóm trước khi ghép là 3,96mm±1,04mm. Kích thước xương ổ răng trung bình sau ghép là 7,47mm±1,23mm. Biến chứng: 1 bệnh nhân chảy máu tại nơi lấy xương chậu, 1 bệnh nhân cảm giác tê bì. Kết luận: ghép xương chậu tự thân là một lựa chọn phù hợp cho các bệnh nhân khuyết xương ổ răng lớn sau chấn thương hàm mặt nặng

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Len Tolstunov (2019). Surgical Algorithm for Alveolar Bone Augmentation in Implant Dentistry. Oral Maxillofacial Surg Clin N Am (2019)
2. Osborn TM, Helal Deeb, Mehr Pushkar (2017). Iliac crest bone grafting for mandibular reconstruction: 10-year experience outcomes. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research xxx (2017) xxx–xxx
3. Carl E.Misch (2008). Contemporaty Implant Dentistry, 3th edit. Publisher Mosby Elsevier.
4. Nguyễn Tấn Văn (2020). Đánh giá hiệu quả ghép xương cho bệnh nhân có khe hở cung hàm. Luận văn tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội
5. Kessler P, Thorwarth M et al (2005). “Harvesting of bone from the iliac crest—–comparison of the anterior and posterior sites”. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (2005) 43, 51—56
6. Laura ME et al (2013). Donor site complications in bone grafing: compratision of Iliac crest, Calvarial, and mandibular ramus bone. The international Journal of Oral and Maxilofacial Implant, Volum 28, Number1, 2013.