KHẢO SÁT THAY ĐỔI ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Lê Sáu Nguyên1,, Nguyễn Thị Thúy1, Vũ Văn Hoàng1, Phạm Thị Lanh2, Công Quyết Thắng3
1 Bệnh viện Hữu Nghị
2 Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng
3 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm người bệnh cao tuổi mắc tiểu đường được phẫu thuật và sự thay đổi đường máu mao mạch chu phẫu và một số yếu tố liên quan tới thay đổi đường máu mao mạch. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu, 100 bệnh nhân ≥ 60 tuổi, mắc đái tháo đường typ 2, phẫu thuật theo chương trình. Kết quả: Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 77,2 ± 8,1 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân nam là 72,27%. Chỉ số HbA1C ở mức ≥8% chiếm tỉ lệ 38%. Mắc đái tháo đường trên 5 năm chiếm tới 88 % trong nghiên cứu. Bệnh nhân sử dụng thuốc viên chiến 73%, có 29% trong nghiên cứu có biến chứng ĐTĐ. Đường máu sau phẫu thuật 9,4±1,0 cao hơn trước mổ là 8,1±1,1 sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.  Nhóm trên 80 tuổi có mức tăng đường máu mao mạch cao hơn nhóm 60 – 69 tuổi. (p<0,05). Nhóm bệnh nhân có thời gian mắc đái tháo đường lâu năm, sử dụng thuốc insulin và có biến chứng của bệnh đái tháo đường có mức tăng insulin sau mổ cao hơn. Kết luận: Thời gian bị đái tháo đường trên 5 năm chiếm 88 %. Bệnh nhân sử dụng thuốc viên chiếm 73%, có 29% trong nghiên cứu có biến chứng ĐTĐ, HbA1C ≥8% chiếm tỉ lệ 38%. Bệnh nhân trên 80 tuổi, thời gian mắc đái tháo đường lâu năm, sử dụng thuốc insulin và có biến chứng của bệnh đái tháo đường có mức tăng insulin sau mổ cao hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Đỗ Trung Quân. Đái tháo đường và điều trị, Nhà xuất bản Y học, Việt Nam. 2007
2. Nguyễn Đạt Anh. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hóa sinh và hiệu quả của phác đồ insulin liều chia nhỏ đối với bệnh nhân cấp cứu có tăng đường huyết, Luận án Tiến sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội. 2004
3. Nguyễn Thị Thu Hằng. Nhận xét thực trạng kiểm soát glucose và lipid máu ở bệnh nhân Đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bưu Điện, Luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội. 2015
4. Đinh Thị Thảo Mai. Kháo sát đường huyết chu phẫu. Luận án chuyên khoa II - Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. 2009
5. Abdelmalak BB, Knittel J, Abdelmalak JB, et al. Preoperative blood glucose concentrations and postoperative outcomes after elective non-cardiac surgery: an observational study. Br J Anaesth 2014; 112:79
6. Perioperative diabetes management guidelines Australian diabetes society. diabetessociety. com.au/ documents/ Perioperative Diabetes Management Guidelines FINALCleanJuly2012.pdf (2018).
7. Phạm Thị Thu Hằng. Đánh giá tình hình sử dụng insulin ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện lão khoa trung ương, Luận văn bác sỹ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. 2013
8. Trần Thị Thanh Huyền. Nhận xét tình hình kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện lão khoa Trung ương. Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội. 2011